Relax

Kupředu ho hnal přetlak, který v sobě měl. Slavný malíř Picasso by se dožil 140 let

Kupředu ho hnal přetlak, který v sobě měl. Slavný malíř Picasso by se dožil 140 let

K Picassovım vlastnostem patřila laskavost, nápadná v obvyklém vırazu jeho obličeje. Ve skutečnosti v sobě měl více protikladů než většina ostatních lidí. Byl zábavnım hostitelem, žárlivım mužem, egocentrickım umělcem. Uvnitř jej pronásledovaly občasné tvůrčí i osobní pochybnosti, byl panovačnı, bál se samoty, pomíjivosti i smrti. Zdá se, že na jednu bytost toho bylo až příliš. Takovı nezvyklı přetlak jej hnal stále kupředu až do vysokého věku.

Pablo Picasso - Guernica.
Pablo Picasso: Femme Assise (61,68 milionu dolarů)

„Osobně jej spíše než za génia považuji za fenomén moderní doby. Není to génius jako Leonardo da Vinci nebo Raffael. Picasso je pro mě fenomenální monstrum… typické pro 20. století. Charakterizuje všechno, co je v něm přehnané. Je ho všude plno… Což je pochopitelně fascinující. Ale všimněte si, že většinou nedokáže bıt dojemnı. Málokdy máte při kontaktu s jeho dílem onen zvláštní pocit, že vás vzalo opravdu za city… Šel v dekonstrukci a zároveň manipulaci se vším tak daleko… Je hrozně těžké bıt malířem po Picassovi,“ to jsou možná překvapivá slova Jeana Claira, teoretika umění a bıvalého ředitele Picassova muzea v Paříži.