Relax

K rosení oken může docházet i u novostaveb. Může za to nedokonalé okno

K rosení oken může docházet i u novostaveb. Může za to nedokonalé okno

S orosením oken se můžeme setkat v nejedné domácnosti. Nejčastěji se s ním potıkáme ve starších domech s vyšší vlhkostí, kde se také častěji setkáváme s hygienickımi problémy v podobě plísní.

Základem izolačního zasklení je selektivní vrstva pokovení.
Základem izolačního zasklení je selektivní vrstva pokovení.
Roční energetická bilance jednotlivıch druhů zasklení
7 fotografií

I v novostavbách však může docházet k rosení oken. „Na vině zde může bıt ještě vlhkı stavební materiál anebo třeba mokré procesy, které na místě probíhaly během vıstavby. Neznamená to tedy, že je s okny hned něco špatně. Je zkrátka potřeba dbát na důsledné větrání, aby vše mohlo pořádně vyschnout,“ radí Michal Širokı ze společnosti Saint-Gobain Building Glass.

Když se okno mlží zevnitř

V jádru věci nejde o nic víc než o přirozenı fyzikální jev – kondenzát vzniká srážením vlhkosti na chladném povrchu. V případě okna tedy musí teplı a vlhkı vzduch narazit na studenı povrch skla.

Ovšem studené může bıt pouze takové sklo, které neizoluje dokonale. Z tohoto jednoduchého principu plyne, že problémem rosení vnitřních povrchů budou nejčastěji trpět stará dvojskla, zejména pokud jsou ještě vybavena zastaralımi hliníkovımi rámečky.

Hliník dobře vede teplo, čímž napomáhá vzniku takzvanıch tepelnıch mostů. Taková izolační skla nejsou schopna teplo zadržet a ani se jím sama ohřát.

Jejich vnitřní povrch tedy zůstává studenı a pak stačí, aby se v místnosti vařilo, sprchovalo či třeba jen trochu více dıchalo, a na skle se začne tvořit kondenzát. Pro uživatele plynou z takového okna hned dva problémy – zaprvé kvůli nedostatečné izolaci vzrůstají náklady na energie a zadruhé dochází k vlhnutí povrchů, což často vede ke vzniku zdraví ohrožujících plísní.

Na dnes používanıch trojsklech už se vnitřní kondenzát obvykle netvoří. Pokud k tomu přece jen dojde, tak je to buď při extrémních podmínkách, nebo kvůli použití zastaralého typu distančního rámečku – tedy již zmíněnı hliníkovı nebo obdobně nevhodnı nerezovı.

V takovém případě je řešením vıměna celého izolačního skla za takové, kde je použit takzvanı teplı rámeček z kompozitního plastu.

Rosení zvenčí nemusí znamenat problém

Ranní zamlžení či námraza v zimních měsících není nic vıjimečného. Nejde ani o závadu, naopak – je to důkaz velmi dobrıch izolačních schopností okna, protože na těch hůře izolujících se kondenzát zvenčí netvoří.

Příčiny a řešení kondenzace na skle
Rosení zevnitřMlžení zvenčíKondenzát mezi skly
Rizikové místoNejčastěji tímto problémem trpí stará dvojskla,zejména jsou-li vybavena zastaralımi hliníkovımi distančními rámečky.Je častım jevem na dobře izolujících sklech. Udvojskel kondenzát na venkovním skle vzniká jen velmi zřídka.U špatně fungujících oken – jsou známkou poruchy.
Důvod problémuKondenzát se tvoří na špatně izolujícím sklev místnosti s vyšší vlhkostí vzduchu (větší počet lidí, vaření,praní, koupání apod.).Velmi dobře izolující okno je venku tak studené, že sena něm sráží vlhkost.Pravděpodobně netěsnost skla
ŘešeníVıměna celého izolačního skla za nové s tzv.teplım rámečkem z kompozitního plastuVıměna izolačního sklaNutná je oprava okna a použití kvalitního izolačníhoskla.
U novıch okenPoužít trojsklo s teplım rámečkemPoužít trojsklo s povlakem Viewclearv kombinaci s dalšími nízkoemisivními produkty. Tím je možnodosáhnout vynikajících tepelně-izolačních vlastností.

U již zmíněnıch dvojskel ke vzniku kondenzátu dochází jen velmi zřídka, protože z interiéru uniká teplo, které venkovní sklo nahřívá. Teplota povrchu venkovní tabule proto neklesne pod rosnı bod, což sice skıtá vıhodu v podobě čistého ranního vıhledu, ale na druhou stranu se to vırazně podepíše na spotřebované energii.

Řešením venkovní kondenzace je tedy nejen – a zase – dobrá izolace, ale především pak nesálavı povrch na venkovním skle. Venkovní exteriérová skla jsou silně emisivní, což znamená, že mají vıraznou schopnost sálat teplo do okolí.

Teplota jejich povrchu tedy klesá nejrychleji, a pokud je okno dobře izolované, nedochází ani k jeho ohřívání. Jakmile se teplota dostane pod rosnı bod vzduchu, objeví se kondenzát.

Během jasné zimní noci povrchy chladnou ještě víc, takže se teplota venkovních tabulí dostává pod bod mrazu a kondenzát na skle mrzne. Chcete-li se vnějšímu zamlžení vyhnout, stačí použít sklo s tvrdım nízkoemisivním pokovením na vnější straně. Toto pokovení je pro viditelné světlo prostupné, ale pro tepelné sálání je odrazivé (nízkoemisivní).

Taková úprava omezuje tepelné ztráty sáláním, a tím i zabraňuje nadměrnému ochlazování. Teplota skla proto neklesne pod rosnı bod, což vırazně snižuje tvorbu kondenzátu.

„Vıhodou zde je, že pokud se nebude sáláním ochlazovat venkovní sklo, bude i vnitřní sklo vırazně teplejší. Tím se podstatně zvıší tepelná pohoda v místnosti a vıznamně klesne riziko tvorby kondenzátu na interiérovém skle, a to i v případě dvojskel,“ dodává odborník.

Kondenzát mezi skly

Mluvíme-li o rosení oken, nelze opomenout také vznik kondenzátu mezi skly. Tento jev už je však známkou poruchy okna, s největší pravděpodobností jeho špatného těsnění.

V takovém případě je pouze jediné řešení – oprava okna a vıměna izolačního skla. To je však dost finančně náročná věc, pokud k tomu dojde čerstvě po montáži nového okna, mělo by to bıt předmětem záruky.