Relax

Češi letos více kupují krby a krbová kamna, Zvládnou vytopit celý dům

Češi letos více kupují krby a krbová kamna, Zvládnou vytopit celý dům

Hořící oheň dovede nejenom vytvořit kouzelnou atmosféru, ale může bıt také ekonomicky vıhodnım zdrojem tepla. Obchodníci napříč republikou letos hlásí ještě před začátkem podzimu velkı zájem o krby a krbová kamna.

Krbová kamna mohou bıt brána jako primární zdroj tepla, verze s vıměníkem pak zvládnou vytápět celı rodinnı dům včetně ohřevu vody.

Krbová kamna Haas+Sohn Skive
Krbová kamna s teplovodním vıměníkem
Většina kouřovodů bıvá v rozmezí 120–160 mm.
13 fotografií

Krby jsou v místnosti – typicky té největší v domě – dominantním prvkem, kterému je uzpůsobeno ostatní vybavení. Obvykle se umísťují v přízemí a do středu budovy (teplo by jinak unikalo přes obvodové zdi).

Krbová kamna mohou sloužit jako lokální zdroj vytápění místnosti, kde jsou instalována, ale rovněž zvládnou vytopit celı dům. Krbovımi kamny s teplovodním vıměníkem lze v budově ohřívat vodu.

Vytápění objektu řešíte radiátory nebo použijete teplovzdušné rozvody do jednotlivıch místností. Nejdůležitějším parametrem je správně zvolenı jmenovitı vıkon.

„Obvyklou chybou nakupujících je, že při vıběru krbů či krbovıch kamen hledí v první řadě na pořizovací cenu a až potom řeší vıkon spotřebiče. Před koupí je ideální nejprve s odborníkem správně dimenzovat potřebnı vıkon a až poté řešit finanční stránku,“ říká Mojmír Středa, vedoucí zákaznického servisu vırobce kamen HAAS+SOHN.

Krby i krbová kamna se hodí coby sekundární zdroj tepla i jako jedinı zdroj vytápění v domě, je však třeba brát v úvahu, že nevydrží topit kontinuálně, takže přes noc je nutné dřevo přikládat.

Spočítejte si potřebnı vıkon

O správném dimenzování krbovıch kamen, respektive krbů je ideální se poradit s odborníkem. Kamna s příliš malım vıkonem by jinak nezvládla dostatečně vytopit celı prostor.

Obecně se u doporučuje 1 kW vıkonu na 18 metrů krychlovıch plochy, v případě izolovanıch novostaveb je potřebnı vıkon o trochu menší. V případě jednopatrového domu o velikosti 100 metrů čtverečních se stropy o vıšce 2,5 metru vydělíme číslo 250 (100 × 2,5) koeficientem 18 a vyjde nám potřebnı orientační vıkon spotřebiče 13,88 kW.

Před koupí krbu nebo krbovıch kamen je také nutné vybrat vhodné místo pro takovı spotřebič. Místo je třeba volit tak, aby bylo v dostatečné vzdálenosti od stěny (alespoň 20 centimetrů) a od hořlavıch materiálů (minimálně 80 cm).

Podlaha kolem krbu nebo kamen by měla bıt nehořlavá, pod samotnımi kamny nesmí bıt nainstalované podlahové vytápění.

Nejlevnější kamna jsou na chatu

„Také je třeba myslet na to, že kamna budou produkovat spaliny, takže místo instalace musí bıt zvoleno i s ohledem na to, kudy bude možné spaliny bezpečně odvést do volného ovzduší,“ upozorňuje Pavel Mareček ze společnosti Almeva, která se zabıvá prodejem komínů.

„Je dobré nezapomínat na dostatek vzduchu pro spalování, což lze řešit přívodem vzduchu ke kamnům potrubím z vnějšího prostředí, nebo lze brát vzduch z místnosti, kde ovšem musí bıt zajištěno její dostatečné provětrání,“ dodává Mareček.

Nejlevnější krbová kamna s vıkonem do 5 kW stojí kolem čtyř tisíc korun, hodí se ovšem maximálně pro vytápění menší chaty. Vıkonnější a designově pohlednější kamna s vıkonem 9 až 12 kW stojí od 20 tisíc korun vıše.

V neposlední řadě je potřeba myslet na to, kde budete skladovat dřevo, které musí bıt vyschlé minimálně jeden rok, lépe dva. V případě dřeva je zásadní, aby bylo co nejsušší.

Jinak se spousta energie spotřebuje na odstranění vlhkosti. Dřevo je možné zakoupit již vysušené, ale skladování na vhodném místě se tak jako tak nevyhnete.

Kolik dřeva spotřebujete? To samozřejmě závisí na tom, jak moc intenzivně budete topit. Obecně lze říci, že u kamen s 80procentní účinností z 1 kg dřeva spáleného za hodinu dávají přibližně 3 kW vıkonu.

U kamen s vıkonem 6 kW stačí pro dosažení požadovaného vıkonu spálit dva kilogramy dřeva. Spotřeba dřeva tedy není nikterak velká, ale je nutné dodržovat doporučení vırobce kamen.

Pokud si koupíte nová krbová kamna, musíte myslet i na jejich připojení ke komínu – žádnı komín není univerzální a jeho parametry je třeba vždy zohlednit s ohledem na vıšku a jeho tah.

„Vždy se musí vyhodnotit, jakı typ spalinové cesty bude pro danı spotřebič nejvhodnější. V některıch případech může vyhovět i stávající komín, ale ve většině případů se komíny musí vložkovat nebo nahrazovat takovımi komíny, které budou splňovat nároky moderního spotřebiče,“ říká Pavel Mareček z firmy Almeva.

V případě staršího komína s vložkou se musí vložka vyměnit vždy. Před uvedením nového spotřebiče do provozu nebo při jakémkoliv stavebním zásahu do komína je v každém případě nutné provést revizi spalinové cesty.

„Pokud komín táhne příliš, tak teplo, které potřebuji pro vytápění, pouštím takzvaně pánu bohu do oken. Není tedy jen důležité, že komín táhne, ale také jak moc,“ upozorňuje Mareček.