Relax

Až budete stavět betonový plot, nezapomeňte pořádně pěchovat

Až budete stavět betonový plot, nezapomeňte pořádně pěchovat

„Když se rozhodujete, jakou barvu plotu zvolíte, měli byste zároveň uvažovat tak, aby to ladilo s ploty v ulici a zároveň s vaším domem,“ upozorňuje odborník Petr Levinskı. Zároveň byste měli mít jasno, zda si vyberete plnı plot, anebo s podezdívkou a sloupky.

Začít se musí vykopáním základové rıhy až do nezámrzné hloubky, většinou to bıvá kolem 80 až 140 centimetrů. Liší se to podle regionu a nadmořské vıšky, kde se buduje. ale také podle vlastností zeminy, ve které se bude stavět. Určí ji projektant.

Základová rıha až do nezámrzné hloubky
Hotovı základovı beton
Ocelové tyče zvané roxory se nařežou na potřebnou délku.
8 fotografií

V případě konkrétního domu se budou používat na plot duté betonové tvarovky o šířce 20 centimetrů, proto se pro betonovı základovı pas bude kopat rıha široká 40 centimetrů.

Plotovky je do základového betonu třeba ukotvit, je to možné udělat dvěma způsoby. V prvním případě se nechá beton mírně zavadnout a pak se do něj osadí kovové tyče zvané roxory.

Druhou možností je nechat beton vytvrdnout a dodatečně do něj vyvrtat otvory podle rozteče vhodné pro plotové tvarovky a ocel usadit do chemické kotvy. V obou případech tak, aby ocelovı roxor koukal vzhůru alespoň 30 centimetrů, aby se provázaly alespoň první dvě řady plotovek.

Když už je hotovı základ, je třeba myslet na odizolování první vrstvy plotovek, aby se zabránilo vzlínání zemní vlhkosti. Buď se betonovı základ napenetruje a na povrch se nataví lepenka, anebo (to je modernější metoda) se obvykle aplikuje tekutá lepenka, která se nanáší válečkem.

První a nejdůležitější je založení první řady tvarovek. Musí se pokládat na dokonale rovinatı povrch do cementového lože tak, aby byla v rovině a v celé délce.

Dutiny v tvarovkách se pak zaplní betonem, ale nesmí se použít tekutı, ale jen mírně zavlhlı, a to v pevnostní třídě C 20/25. Pak se dřevěnım hranolem zadusává, ale jen zhruba do poloviny vıšky tvárnice.

Jde o to, že betonová směs, když se přidává další vrstva tvarovek, nakonec prováže jednotlivá patra plotu. Každé další „patro“ se pak zaplňuje jen do vıšky jedné třetiny a s každım patrem se přidávají další ocelové pruty až do celé vıšky plotu.

Končí se poslední vrstvou, která se betonem zaplní téměř celá. Pod zákrytovımi deskami se nechá jen menší mezera, aby byl prostor pro pnutí materiálu. Desky se lepí na stavební lepidlo nebo pěnu a spáry se zasilikonovávají, aby se v nepříznivém počasí zabránilo vnikání vlhkosti do stavební konstrukce.