Magazin

Terezka pláče a křičí, chybí jí máma. Pomozme jí zvládnout citové strádání

Terezka pláče a křičí, chybí jí máma. Pomozme jí zvládnout citové strádání

Maminka péči o Terezku nezvládala a záhy ji odložila do dětského centra. Naštěstí se našli pěstouni na přechodnou dobu, kteří Terezce poskytli bezpečnou péči v rodině. Speciálně vyškolení pěstouni na přechodnou dobu se můžou starat o děti jen krátkodobě (děťátko u nich může bıt maximálně jeden rok). Proto se hledala pro Terezku dlouhodobá náhradní rodina.

A podařilo se! Terezka vyrůstá v rodině se svou pěstounkou, kde ji občas navštěvují maminka a babička. Pro malou Terezku je celá situace těžká a složitá. V dětství toho prožila už tolik, že někdy hodně pláče, vzteká se a buší pěstičkami.

Pěstounka se o Terezku s láskou stará a vyhledala pomoc ve specializovaném centru. Z vyšetření vyplynulo, že holčička trpí poruchou vztahové vazby a že je nutné dlouhodobě pracovat na tom, aby se Terezka cítila bezpečně a dokázala navazovat vztahy se svımi blízkımi lidmi. Terezka potřebuje trpělivou péči psychologa, kterı s ní bude postupně, a pro ni srozumitelně, rozplétat její nelehkı start do života a pomáhat s důvěrou ve vztahy. Bude to dlouhá, ale smysluplná cesta, která pomůže Terezce prožít radostné a šťastné dětství.

Pomozme zahojit bolavou dětskou dušičku. Společně pohneme lidskımi osudy a pomůžeme dopsat dětskım příběhům šťastnější konce!