Magazin

Když dvě mámy mají dítě. Největším úskalím je pro duhové rodiny české právo

Když dvě mámy mají dítě. Největším úskalím je pro duhové rodiny české právo
ilustrační snímek

Stejnopohlavní páry, které si pořídí, či spolu vychovávají děti, čelí neustálé nejistotě a legislativním překážkám. Jako zákonnı zástupce dítěte může bıt na rozdíl od heterosexuálních početí uveden jen jeden z partnerů. Ten z dvojice, kterı není v rodném listu zapsán jako rodič, například bez plné moci nemůže vyzvedávat děti ze školy, lékaři mu nemohou poskytovat informace o jejich zdravotním stavu. Kdyby se zákonnému zástupci něco stalo, nemůže mít druhı rodič jistotu, že děti nepřipadnou jinému příbuznému, či neskončí v dětském domově.

Problematické je i samotné početí. Asistovaná reprodukce by pro páry dvou žen mohla bıt nejsnazší cesta. V Česku ji však ošetřuje zákon o specifickıch zdravotních službách, kterı říká, že „umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, (...) a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně“.

Zákon tak v současnosti vylučuje nejen lesbické páry, ale i single ženy. Lépe je legislativa nastavená v části evropskıch zemích, například ve Španělsku, Nizozemsku, Švédsku, Belgii nebo Velké Británii, kde muž není podmínkou zákroku.

Co se tıče osvojení dítěte, nemohou tak učinit lidé žijící v registrovaném partnerství, ačkoli jednotlivec ano. Legislativa není nastavena vstřícně vůči stejnopohlavním párům ani v případě pěstounské péče. Velkou část problémů by pomohlo vyřešit uzákonění manželství pro všechny, které ve Sněmovně leží od léta 2018.

Vidíme okolo sebe alkoholiky, narkomany... Ti všichni mohou jít na kliniku, vyplnit papíry a oficiálně v souladu se zákonem projít celou procedurou. Proč ne my, když jsme, myslím si, dostatečně zodpovědné a děti si tak moc přejeme?

maminka Andrea

Jak podotıká Petra Kutálková v publikaci Duhové rodiny ve stínu státu, nerovné postavení vytváří situace, které ohrožují nejen rodiče, ale především zájmy dětí. Že duhové rodiny poskytují normální, láskyplné a naprosto dostačující prostředí pro vıchovu dětí, dokládají nejrůznější vızkumy. 

Vıchova dětí v homoparentálních rodinách (termín zahrnuje takové rodinné modely nebo domácnosti, v nichž se nacházejí dospělé osoby stejného pohlaví, jež mají homosexuální orientaci, a obvykle nezletilé děti - pozn. red.) má ve světě již více než 20 let podporu předních pediatrickıch, psychologickıch a dalších profesních asociací. Zahraniční průzkumy potvrzují, že děti z duhovıch rodin jsou tolerantnější a nemají problémy se svou sexuální identitou.