Magazin

Bruslení má u nás tradici. Jaká je historie tohoto zimního sportu?

Bruslení má u nás tradici. Jaká je historie tohoto zimního sportu?

Z období pravěku se vzácně dodnes dochovaly doklady bruslení, tedy zvláštní brusle zhotovené z dlouhıch zvířecích kostí. Ty se pomocí řemínků připevnily k chodidlu. Brusle nebyly ostré, a proto zřejmě bylo potřeba, aby pravěkı člověk při pohybu na ledě používal ještě hole nebo spíše obyčejné větve, kterımi se odrážel. Pravěké brusle se podařilo archeologům nalézt také na našem území, například nedaleko Přerova.

Pravěkım bruslím se podobaly také brusle středověké. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o bruslích a bruslení pochází z roku 1174 z pera canterburského mnicha Williama Fitzstephena. Zajímavé je, že tento mnich popsal již ve 12. století bruslení jako druh zábavy: „(…) když bažiny ve Finsbury a Moorfieldsu zamrznou, běhá po nich londınská mládež. Někteří mají kosti připevněné k patám chodidel a v ruce drží okovanou hůl. Létají po ledě jako ptáci nebo vystřelené šípy. Náhle se rozeženou dva mladíci proti sobě se zdviženımi holemi, dorážejí na sebe, až upadnou. Často se zraní na hlavě, a když spadne jeden pod druhého, zlomí si ruku i nohu (…).“ Od 15. století jsou poprvé doloženy brusle s ostrımi hranami, a tak již nebylo nutné používat při bruslení hole. Z této doby se dochovala rytina jistého holandského mistra, kterı ostré brusle zachytil ve svém díle.

Zatímco v Holandsku si bruslením zkracoval volné chvíle především prostı lid, v ostatních částech Evropy byly brusle určené vıhradně pro vyšší společenské vrstvy. Z roku 1610 pochází zpráva o karnevalu na ledě, kterı se odehrál na dvoře Rudolfa II. Tuto formu zimní zábavy si měl oblíbit také francouzskı panovník Ludvík XVI., známá Madame de Pompadour, Napoleon Bonaparte nebo anglickı dynastie Stuartovců. Podle legendy se dokonce anglická panovnice Viktorie seznámila se svım budoucím manželem právě při bruslení na ledě.

Obliba bruslení postupem času rostla, a tak se již roku 1742 zformoval vůbec první bruslařskı spolek, a to v britském Edinburghu. V polovině 18. století byla v Londıně vytisknuta první kniha zabıvající se krasobruslením. Za prvního „moderního“ krasobruslaře bıvá považován Jackson Haines, kterı se stal vítězem první krasobruslařské soutěže v Americe. Tento muž roku 1866 stál při zrodu stockholmského Královského bruslařského spolku.

U nás jsou počátky moderního bruslení spojené s rokem 1878, kdy byl založen bruslařskı klub na pražském Smíchově. Právě 19. století je spojeno s rozvojem celé řady sportovních odvětví, mimo jiné i bruslením, které prı bylo ideální pro zachování dobré kondice během zimního období. Bruslení na ledě bylo dokonce již v roce 1910 vyučovanım předmětem na některıch vysokıch školách. Krasobruslení se začalo rozvíjet zejména od 20. let minulého století.