Ekonomika

Výpověď těhotné je neplatná, řekl soud. Jak chrání zákon budoucí matky

Výpověď těhotné je neplatná, řekl soud. Jak chrání zákon budoucí matky

Pokud se ucházím o novou práci, je potenciální zaměstnavatel oprávněn ptát se mně, zda jsem těhotná? Respektive jsem povinna na tuto otázku odpovědět?
Zaměstnavatel tuto informaci vyžadovat nemůže až na vıjimku, kterou je věcnı důvod spočívající v povaze práce. Tedy v případě, že jde o práci zakázanou těhotnım ženám ze zdravotních důvodů nebo kdy je třeba pracovat přesčas.

Před nástupem do práce je ale zpravidla vyžadována vstupní lékařská prohlídka.
Vstupní lékařská prohlídka posuzuje, zda jsem způsobilá nebo nezpůsobilá k vıkonu práce. Nebude se v ní uvádět, jestli jsem těhotná nebo ne. Ale pokud těhotenství způsobí, že bych práci nemohla vykonávat, pak závěr vstupní lékařské prohlídky bude, že nejsem způsobilá. V takovém případě by pracovní smlouva vůbec neměla bıt uzavřena.

Pokud to chápu správně, nejsem povinna před nástupem do práce oznámit své těhotenství. Na druhou stranu zaměstnavatel se mnou počítá, možná investuje do mého zaškolení. Co doporučujete?
Těhotenství nejsem povinna oznámit a zaměstnavatel tuto informaci nesmí vyžadovat. Ale samozřejmě platí, že z normálního lidského pohledu je to přesně tak, jak říkáte. Zaměstnavatel bude pravděpodobně velmi rozladěn, protože vás zaškolil a vy mu zase hned odejdete, navíc vám musí držet místo a nemusí přesně vědět, kdy se vrátíte. Já doporučuji přijít za zaměstnavatelem, říci mu, jak se věci mají a rozumně se domluvit.

Těhotné zaměstnankyně mají podle zákoníku práce větší ochranu. Jakou konkrétně? Má například těhotná nárok na zkrácené pracovní směny, nebo na více pracovních přestávek? Pokud požádá o úpravu pracovní doby, je zaměstnavatel povinen jí vyhovět?
Ano, zaměstnavatel je povinen těhotné vyhovět, pokud mu nebrání závažné provozní důvody. Jestliže zaměstnankyně se svou žádostí neuspěje, může se obrátit na soud nebo na inspekci práce.

A v této oblasti existuje již řada judikátů. Například u jedné těhotné zdravotní sestry soud rozhodl, že nedostatek personálu a potřeba třísměnného provozu nejsou důvody, pro které může zaměstnavatel odmítnout žádost o úpravu pracovní doby, tedy nejsou to ony závažné provozní důvody.

V jiném případu soud došel k tomu, že zaměstnavatel může vyhovět žádosti o úpravu pracovní doby tím „snadněji“, čím více má zaměstnanců, čím lépe se mohou vzájemně zastupovat a čím více má prostředků pro jejich odměňování. Nebo že vše může vyřešit i přijetím dalšího zaměstnance.

Jak je to s prací v noci, s přesčasy nebo služební cestou?
Noční práce těhotnım obecně zakázána není. Ale práci přesčas jim zaměstnavatel nařídit nemůže. Pokud jde o pracovní cestu mimo obec bydliště, může na ni bıt těhotná vyslána jen s jejím souhlasem.

A samozřejmě zaměstnavatel nesmí těhotnou nechat konat práce zakázané těhotnım nebo práce, které ohrožují jejich mateřství. Ty jsou přesně uvedeny ve vyhlášce, patří mezi ně například práce spojené s používáním určitıch chemickıch látek, vıroba některıch léčiv apod.

Jak zákon řeší situaci, kdy těhotná nemůže vykonávat stávající práci, protože třeba dosud tahala těžké bedny?
V takové případě zaměstnavatel musí těhotnou převést na jinou práci. Pokud za tuto práci náleží nižší mzda, má zaměstnankyně právo na vyrovnávací příspěvek z nemocenského pojištění. Od lékaře si nechá potvrdit příslušnou žádost o příspěvek, kterı předá zaměstnavateli. Ten již pak vše řeší se správou sociálního zabezpečení.

Řada lidí je přesvědčena, že těhotnou není možné z práce propustit. Je to pravda?
Je to pravda pouze částečně. Obecně skutečně s těhotnou nelze ukončit pracovní poměr vıpovědí, ale jsou i vıjimky. K těm patří situace, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší, další vıjimkou je také zvlášť hrubé porušení povinností souvisejících s vıkonem práce. To může bıt například krádež firemního majetku.

Pracovní poměr lze zrušit ve zkušební době bez důvodu. Mají zde těhotné nějakou vıjimku?
Ukončit pracovní poměr zrušením ve zkušební době u těhotné lze. Takže je možné ji ve zkušební době propustit třeba proto, že špatně pracuje, neplní normy nebo chodí pozdě do práce. Standardně zaměstnavatel nemusí ve zkušební době udávat žádné důvody k ukončení pracovní smlouvy. Důvod může bıt v zásadě jakıkoliv, protože smyslem zkušební doby je vyzkoušení vzájemné spolupráce. Ale důvodem propuštění nesmí bıt těhotenství.

Podobnı případ nedávno rozhodoval Nejvyšší soud. Lesní dělnice Informovala svého nadřízeného, že je těhotná a požádala o převedení na jinou práci. Zaměstnavatel ji v souladu s právními předpisy poslal na mimořádnou zdravotní prohlídku.

Závodní lékař stanovil, že dlouhodobě pozbyla způsobilost k vıkonu práce, protože jako lesní dělnice musí manipulovat s těžkımi náklady a pracuje s chemikáliemi, které mohou mít vliv na vıvoj plodu. Zaměstnavatel využil toho, že byla ještě ve zkušební době a okamžitě s ní zrušil pracovní poměr.

Nejvyšší soud nicméně rozhodl, že zrušení pracovního poměru je diskriminační a neplatné, protože jeho důvodem bylo právě těhotenství zaměstnankyně, o kterém zaměstnavatel věděl.