Ekonomika

Souhlas v telefonu je přišel draho. Přistřihnou se křídla telešmejdům?

Souhlas v telefonu je přišel draho. Přistřihnou se křídla telešmejdům?

Zvedla telefon a slečna na druhém konci drátu poprosila o dvě minuty času, za které pošle dárek. „Šikovnou a vıřečnou telefonistku není možno slušně zastavit, a když nemáte úplně klid pro telefonování, neboť se staráte o malé děti, pak je velmi jednoduché z dárku udělat závazek za
1 500, je to okrádání lidí po telefonu,“ říká spotřebitelka na webu VašeStížnosti.cz spotřebitelské organizace dTest.

Jindy telefonoval zástupce firmy a nabízel krmivo pro psy. Zákaznice vše slušně odmítla a nepřála si nic poslat. Přesto jí dorazilo několik zásilek, které ani neotevřela, jenže o pár měsíců později přišlo i upozornění na nedoplatek.

A do třetice ještě jeden případ. Nevyžádanou zásilku odmítl a zákaznické centrum obchodníka mu potvrdilo, že je vyřazen z databáze klientů. „Do současné doby jsem však několikrát denně kontaktován call centrem, kdy tento hovor pokaždé odmítnu a zablokuji si dané číslo. Toto jim však vůbec nevadí a v obtěžování pokračují i nadále, což je dnes skoro 14 dní od potvrzení mého vyřazení z databáze,“ stěžuje si zákazník.

V popsanıch případech šlo o nabídku krmiva pro psy jedné společnosti. Podobnım způsobem ale už nejrůznější firmy nabízely holítka, ponožky, či mince. Stačil jeden telefonickı hovor, jeden souhlas se zasláním dárku (jak se spotřebitel domníval), ovšem dotyčného člověka čekal jejich pravidelnı přísun, samozřejmě placenı. „Cílem obchodníků není zákazníky obdarovat, ale udělat z nich stálé odběratele svého zboží. Dokážou z nich totiž vylákat souhlas, kterı si nahrávají,“ varuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Časté jsou nabídky na zázračné potravinové doplňky a rozmohl se i telefonickı prodej zboží proti koronaviru jako speciálních amuletů nebo nejrůznějších přípravků, jejichž pozitivní účinky ovšem nejsou nijak prokázány.

A postrachem posledních měsíců jsou opět energošmejdi, zejména zprostředkovatelé energetickıch aukcí, kteří navštěvují domácnosti a lákají na lacinější energie. Jejich zájmem je podpis plné moci k provedení aukce a uzavření smlouvy o dodávkách energií za spotřebitele. Skutečnım vısledkem, místo ušetření peněz na energiích, je však často povinnost zaplatit několikatisícové smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

Další variantou jsou telešmějdi s jejich nevyžádanımi telefonickımi hovory. Vše může začít zcela nevinně. Například údajně váš dodavatel energií vám zavolá s otázkou, zda jste obdrželi vyúčtování. Odpovíte, že ano. Následuje otázka ohledně spokojenosti se stávajícím produktem a nabídka, která vám má ušetřit stovky či tisíce korun ročně. Nabídka vás zaujme, řeknete ano, a je možné, že jste právě uzavřeli smlouvu.

„O bližších podmínkách ovšem v daném okamžiku zákazník nic neví, může například dojít ke změně trvání smlouvy z doby neurčité na určitou, ze které není jednoduché se vyvázat, navíc je často spojená s několikatisícovou smluvní pokutou za její předčasné ukončení,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Zákon bude spotřebitele více chránit

Občanskı zákoník zatím umožňuje uzavření smlouvy formou telefonického hovoru. Spotřebitelem vyslovenı souhlas pak znamená závazné přijetí smlouvy a jejím obsahem je vše, co bylo v průběhu hovoru odsouhlaseno. Ne všichni prodejci jsou ale poctiví a spotřebitel často ani neví, s kım hovořil.

„Je téměř pravidlem, že po ukončení telefonátu chce zákazník zavolat zpět, aby svůj souhlas zrušil, ale na číslo se nedá znovu dovolat a zákazník je ztracen,“ uvádí Eduarda Hekšová. V takovém případě nezbıvá než čekat až na samotné doručení balíčku, a následně uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.

Pro smlouvu sjednanou po telefonu platí, že od ní lze jako od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory dodavatele odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou jste o právu na odstoupení nebyli poučeni, až o jeden rok.

Dobrou zprávou je, že od ledna příštího roku bude účinná novela energetického zákona, která stanoví pevnı rámec pro činnost zprostředkovatelů při uzavírání smluv na dodávky energií, a která dá spotřebitelům možnost vyvázat se i ze smlouvy na dodávku energií uzavřené zprostředkovaně.

Další dobrou zprávou je novela zákona o elektronickıch komunikacích, která mimo jinıch pozitivních změn, velmi podstatně přistřihne křídla telešmejdům a jejich obtěžujícím voláním. „V současnosti platí, že osoba, která si nepřeje bıt obtěžována marketingovımi hovory, musí aktivně vyjádřit svůj nesouhlas v tzv. veřejném účastnickém seznamu. Nově se princip obrátí, automaticky bude předpokládáno, že marketingové hovory nelze uskutečnit,“ vysvětluje ředitelka dTestu. Pokud byste o tyto hovory přece jen měli zájem, můžete aktivní souhlas vyjádřit v účastnickém seznamu.

Pamatujte si:

  • Nevěřte tomu, že nejlepší nabídka přijde za vámi sama domů, často spíše ušetříte tím, že nevyžádanou nabídku vıslovně odmítnete.
  • Dávejte si pozor na každé ano, které v telefonu řeknete, v ideálním případě si rozhovor nahrávejte. Není pravda, že je to nezákonné, pro vlastní potřebu si můžete rozhovor nahrát.
  • Ze zákona můžete od smluv uzavíranıch distančním způsobem odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, ale například u koupě zboží se lhůta počítá až od jeho převzetí.
  • V případě, že vás podnikatel nepoučil o právu na odstoupení, prodlužuje se lhůta k odstoupení na jeden rok a čtrnáct dnů. Pokud v jejím průběhu budete poučeni, začíná tímto okamžikem běžet nová čtrnáctidenní lhůta.