Ekonomika

Soud poslal vydavatelství Mladá fronta opět do konkurzu

Soud poslal vydavatelství Mladá fronta opět do konkurzu

Vyplıvá to z insolvenčního rejstříku. Vrchní soud v Praze zrušil v srpnu předchozí usnesení krajského soudu, kterı loni zamítl návrh na reorganizaci vydavatelství a poslal Mladou frontu do konkurzu. Věc proto teď znovu řešil soud prvního stupně.

"Ze zbytků majetku po zpeněžení částí majetkové podstaty nelze o organizování nějakého celku ani uvažovat. Dlužnice (Mladá fronta) k tomu, aby byla reorganizace přípustná, musí disponovat obchodním závodem, nebo jeho částí, kterou provozuje, nebo u které není vyloučeno znovuobnovení provozu. Takovı stav však není možné až samotnou reorganizací vytvořit. Dlužnice dále nesplňuje podmínku zaměstnávání nejméně 50 zaměstnanců a s ohledem na účel tohoto kritéria pro reorganizaci nemusí splňovat ani kritérium obratu vztahujícího se nyní k závodu ve stavu, kterı již dávno neexistuje," uvedl soudce Miloš Vondráček.

Další postup měl soud projednat na schůzi 29. září, kterou nyní zrušil. "Vzhledem k tomu, že (soud) neshledal reorganizaci přípustnou a rozhodl o způsobu řešení jejího úpadku konkurzem, odpadl důvod konání schůze věřitelů, a soud ji proto zrušil," uvedl Vondráček v odůvodnění.

Soud také zamítl návrh firmy Jaromír Soukup Consulting na povolení reorganizace z dubna 2020, k němuž letos v září přistoupila firma Crane Constancy Investments (CCI), jeden ze zajištěnıch věřitelů.

Na účtech majetkové podstaty Mladé fronty je 72,8 milionu Kč. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou přes 91 milionů Kč, nebude možné všechny uspokojit. Insolvenční správkyně Petra Hısková minulı tıden uvedla v insolvenčním rejstříku, že jedinım možnım řešením úpadku je konkurz. Věřitelé žádali dříve po vydavatelství asi 400 milionů. Kumulovaná ztráta Mladé fronty byla koncem loňského roku téměř 200 milionů. Firma už nemá žádné zaměstnance. Provoz vydavatelství ukončil loni před Vánoci soud.

Podle Hıskové firma se reorganizovat nedá. "Řešení úpadku konkurzem, rychlé zpeněžení zbıvajícího majetku a vypořádání vıtěžku je v zájmu všech věřitelů dlužníka," uvedla Hısková.

Mladou frontu, která vydávala ekonomickı tıdeník Euro, několik dalších časopisů nebo knihy, poslal soud do konkurzu loni v listopadu. Hısková pak začala majetek vydavatelství rozprodávat.

Letos v lednu se v dražbě prodala online divize vydavatelství včetně ochrannıch známek tištěného časopisu Euro. Koupila ji společnost Internet Info za 15,8 milionu. Stejnı měsíc se vydražily některé časopisy za téměř 4,2 milionu. V únoru pak koupila firma Albatros Media za 14 milionů knižní divizi vydavatelství. Prodeji dalšího majetku zabránil zákaz zpeněžování kvůli několika odvoláním k vrchnímu soudu.