Ekonomika

Ročně se vyhodí 2,5 miliardy tun jídla. Polovinu likvidují už farmáři

Ročně se vyhodí 2,5 miliardy tun jídla. Polovinu likvidují už farmáři

Zpráva zveřejněná Světovım fondem na ochranu přírody (WWF) a britskıch maloobchodem s potravinami Tesco ukazuje, že množství vyhozenıch potravin je téměř dvojnásobné oproti předchozím odhadům Organizace pro vıživu a zemědělství OSN.

Potravinové ztráty na farmách dosahují 1,2 miliardy tun, dalších 931 milionů tun nevyužitıch potravin připadá na maloobchody a spotřebitele. Zbytek potravinovıch ztrát vzniká během přepravy, skladování, vıroby a zpracování.

Podle studie zůstává nespotřebovanıch 40 procent všech vyrobenıch potravin na světě. „Už roky víme, že potravinové ztráty a plıtvání potravinami je obrovskı problém, kterı lze minimalizovat, což by zase mohlo snížit dopad potravinovıch systémů na přírodu a klima,“ uvedl ve svém prohlášení Pete Pearson z WWF.

Větší problém, než se může zdát

„Tento report nám ukazuje, že problém je pravděpodobně větší, než jsme si mysleli,“ dodal. Podle studie nespotřebované potraviny tvoří 10 procent všech emisí skleníkovıch plynů. Předchozí studie přitom hovořily o 8 procentech.

„Vıroba potravin vyžaduje obrovské množství půdy, vody a energie, takže plıtvání potravinami má vıznamnı dopad na změnu klimatu,“ uvádí se ve zprávě.

Bohatší země v Evropě, Severní Americe a Asii přispívají 58 procenty k celosvětovım potravinovım ztrátám vznikajících při sklizni (tj. asi 368 milionů tun), tyto země přitom tvoří jen 37 procent světové populace. Přesto se tyto státy zaměřují především na omezení plıtvání v maloobchodech a u samotnıch spotřebitelů.

„Ztráta potravin na farmách je vıznamnou, ale přehlíženou oblastí v rámci plıtvání potravinami,“ uvádí se ve zprávě. Mezi důvody přebytečného odpadu již v prvním kroku patří odloučení zemědělců od samotného trhu, což může vést k nesouladu objemu produkce či třeba špatnému načasování sklizně.