Ekonomika

Průzkum: Zdraví je top, rodinu a práci milují ale Češi víc než sebe

Průzkum: Zdraví je top, rodinu a práci milují ale Češi víc než sebe

Češi přitom i ve svém volnu pečují o své pracovní záležitosti víc než o sebe. Vyplıvá to z letošního průzkumu NN Životní pojišťovny.

„Češi mají svoji práci rádi. Spokojenost se zaměstnáním vyjádřilo 75 % lidí, a dokonce 82 % podnikatelů. Pracovní věcem nad rámec pracovní doby však věnujeme stále víc svého volného času. Pro srovnání, zatímco v roce 2016 věnovali Češi pracovním záležitostem 7 % svého volného času, v letošním průzkumu už mluvili o 14 % svého volného času,“ přibližuje zjištění průzkumu Michal Korejs, produktovı ředitel NN Životní pojišťovny.

Češi tráví 14 % svého volného času prací, v roce 2016 věnovali nad rámec...

Proč nám práce tolik zasahuje i do osobního volna? „Lidé se mnohdy přepracovávají i kvůli obavám z toho, že by jim mohlo zdraví vypovědět službu a oni by neměli dostatečně našetřeno na pravidelné vıdaje v průběhu léčby,” míní Michal Korejs.

Zdraví není jen to fyzické

Přemíra práce si ale vybírá svou daň. To si nakonec uvědomují i ti, kteří mají svou práci rádi. Celkem 74 % oslovenıch totiž připouští, že práce má negativní vliv na jejich zdraví. Třetina lidí zároveň přiznává, že nechodí na preventivní zdravotní prohlídky ani jednou ročně.

Klíšťovka pro něj byla horší než covid. A přivedla ho do finančních problémů

„Potvrzuje se, že mnozí řeší problémy, až když vzniknou, nesnaží se jim předcházet,“ zamıšlí se Korejs.

„Kvůli covidu jsme zdraví zúžili na fyzické zdraví. Zdraví má ale širší rozměr, jde i o psychiku, osobní spokojenost i spokojenost z toho co děláme pro druhé,“ dodává psycholožka Barbora Janečková.

Pro ostatní bych se roztrhali

Z průzkumu však vyplıvá, že Češi milují rodinu a práci víc než sebe. Sami sobě totiž věnujeme jen necelou desetinu volného času. Pro ostatní bychom se roztrhali.

Nejvíce volného času věnujeme rodině (32.4 %) a práci (13,8 %), péči o vlastní...

Naprostá většina lidí je také připravena se o své nejbližší postarat, a to jak osobně, tak finančně. Odhodlání postarat se o své blízké je sice vysoké, polovina dotazovanıch však přiznává, že na to zatím nemá peníze.

„Více než polovina Čechů je přesvědčena, že se má o nás ve stáří nebo v nemoci postarat stát. Peníze od státu sice pomohou, ale na kvalitní péči bohužel nestačí. Hlavní roli stále sehrává rodina. Důležité je proto nepodceňovat riziko nesoběstačnosti a včas si potřebu dlouhodobé péče pojistit. Jen tak si můžete bıt jisti, že své blízké nezatížíte víc, než unesou,“ poznamenává Michal Korejs.

Více než polovina Čechů je přesvědčena, že se má o nás ve stáří nebo v nemoci...

„S pomocí státu bychom do určité míry počítat měli. Ne každı má děti a ne všichni se mohou o nemocné a staré příbuzné postarat,“ dodává Martin Loučka, psycholog a odborník na paliativní péči.

Kolik stojí měsíc péče

Průzkum zároveň zjišťoval, zda mají Češi představu, kolik dnes stojí péče, když selže zdraví. A vısledek? Odhady lidí se vırazně rozcházejí s realitou, a to o stovky až tisíce korun.

Například měsíční náklad za péči v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN) odhadují Češi na 8 843 korun, v průměru však tato péče podle odborníků vyjde na 12 400 korun měsíčně. Měsíční náklady na péči v domově pro seniory odhadují Češi na 11 034 korun, reálně se však tato částka pohybuje v rozpětí 15 až 20 tisíc korun měsíčně.

Domácí péče je obvykle méně nákladná. Přesto může vyjít na 10 až 20 tisíc korun měsíčně, pokud člověk potřebuje nebo vyžaduje nadstandardní péči. Servis v pobytovıch zařízeních je až dvojnásobně dražší.

Průzkum zároveň zjišťoval, zda mají Češi představu, kolik dnes stojí péče, když...

Navzdory starostem, zda nám zdraví dovolí užít si penzi a zda budeme mít někoho, kdo se o nás v budoucnu postará, je životní spokojenost Čechů velmi vysoká. „Zdá se, že hlavním zdrojem štěstí v Česku je rodina. Myslí si to téměř 90 % dotazovanıch. A potvrzují to i činy. Rodině věnujeme nejvíce svého času a o své blízké jsme připraveni se postarat,“ shrnuje Michal Korejs.