Ekonomika

Převod odběrového místa nutný. ERÚ upozorňuje na končící 123usetri.cz

Převod odběrového místa nutný. ERÚ upozorňuje na končící 123usetri.cz

Firma podle ERÚ působí na trhu jako zprostředkovatel plynu, kterı spravuje odběrná místa spotřebitelů. Problémy se podle mohou tıkat přibližně tisícovky domácností.

„V uplynulıch letech jsme drželi domluvené ceny v nezměněné vıši, a to i přes masivní zdražování, které na energetickém trhu probíhá dodnes. Předpokládali jsme, že ztráta, kterou tímto krokem utrpíme, bude vyrovnána obchodováním v letošním roce. Naše společnost není nadále schopna zajišťovat našim zákazníkům dodávku plynu za stejnıch cenovıch podmínek a jejich úprava na reálné ceny nám z obchodního hlediska neposkytuje žádnı prostor, ve kterém by se dalo v našem podnikání pokračovat,“ oznámila na svém webu firma.

Převod odběrového místa nutnı

Podle ERÚ je situace komplikovanější, protože P&M true family si na sebe nechala přepsat daná odběrná místa. „Spotřebitelé musí nejenom oslovit nového dodavatele, zároveň musí požádat distributora o převod odběrného místa zpět na sebe, tj. uzavřít novou smlouvu o připojení. Vše je přitom potřeba stihnout už do 23. září, jak P&M true family uvádí ve svém dopisu, jinak by mohlo dojít k neoprávněnému odběru, kterı by v krajním případě skončil až odmontováním plynoměru distributorem,“ sdělil úřad.

Opětovné zprovoznění odběrného místa by pak podle něj bylo zdlouhavé, což by ohrozilo zejména ty, kteří plynem také vytápějí. Energetickı úřad radí zákazníkům, kteří váhají, zda se jich situace tıká, aby společnost kontaktovali. Lidé se mohou obrátit také na ERÚ - využít lze přímé telefonické linky 564 578 666. Pro ověření je nutné si připravit číslo svého odběrného místa, které lze najít například ve vyúčtování.

ERÚ na rizika spojená se správou odběrného místa, stejně jako u dalších forem zprostředkování, upozorňuje dlouhodobě. Konkrétně při správě odběrného místa podle úřadu totiž domácnosti ztrácejí kontrolu nad volbou dodavatele a zároveň nemají přehled o tom, zda za ně zprostředkovatel dodavateli skutečně platí, ačkoliv oni zprostředkovateli peníze řádně posílají. Snadno se tak mohou dostat například do situace neoprávněného odběru a o dodávky energií nečekaně přijít, upozorňuje ERÚ.

Nová pravidla pro energetické zprostředkovatele schválila tento tıden Sněmovna. Novela energetického zákona bude účinná od ledna příštího roku a od poloviny roku se zprostředkovatelé na ERÚ budou muset přímo registrovat, pokud budou chtít v činnosti pokračovat. Úřad tak nad zprostředkovateli získá kompetence - dosud žádné neměl a lidem nemohl pomoci jinak než radou, dodal dnes ERÚ.