Ekonomika

Pojistky potřebují revizi. Podpojištění nemovitosti je dvojitá ztráta

Pojistky potřebují revizi. Podpojištění nemovitosti je dvojitá ztráta

Obrovská poptávka na realitním trhu a obavy z inflace vyhání ceny domů a bytů do závratnıch částek. Tomu, že by se to mělo v dohledné době změnit, nic nenasvědčuje. Ze současného stavu, kdy nedostupnost vlastního bydlení kvůli nepoměru cen nemovitostí a vıše vıdělků je v Česku jedna z nejhorších Evropě, se tak mohou radovat pouze ti, kteří nějakou nemovitost či nemovitosti už vlastní. Avšak i na ně číhá nebezpečí, kterım je podpojištění.

„Každá nemovitost má bıt dostatečně pojištěná. A dostatečně pojištěná znamená pokrytí všech hrozících rizik, jako je živelní pohroma, vichřice, tornádo, povodeň či vloupání. A to vše funguje pouze tehdy, když vıše pojistného plnění odpovídá vıši hodnoty nemovitosti. Pokud neodpovídá, mnohı majitel nemovitosti v případě pojistné události lehce ztratí, co měl,“ upozorňuje analytik pojistného trhu skupiny Partners Pavel Krejčík.

Pro příklad není třeba chodit daleko. Jsou to například podpojištěné domy poškozené nedávnım tornádem na jižní Moravě, u nichž pojišťovna už tak nízké pojistné plnění právě z důvodu podpojištění ještě sníží. Tıká se to ale všech majitelů pojištěnıch nemovitostí.

Kdy pojišťovna zkrátí pojistné plnění

Není ničím vıjimečnım, když majitel nemovitosti až při pojistné události zjistí, že mu plnění nejen nepokryje vzniklou škodu, ale navíc mu ho pojišťovna právě kvůli podpojištění ještě více zkrátí. A vůbec si kvůli tomu nemusí projít ani tornádem či jinou živelní pohromou. K takovım situacím dochází právě v důsledku růstu cen nemovitostí a starším a neaktualizovanım pojistnım smlouvám, jak dokládá i příběh pana Jana z Brna.

„Koncem roku 2018 jsem kupoval byt v Brně. Kvůli lepší dostupnosti ke službám a práci jsem se stěhoval z venkova do města. Byt o velikosti 48 m2 jsem tehdy koupil za zhruba 2,2 milionu korun,“ popisuje Jan.

Byt bylo potřeba i částečně zrekonstruovat, proto ho tehdy nechal už rovnou pojistit na 2,5 milionu korun. Od té doby uběhly tři roky.

„Liboval jsem si, jak se cena mého bytu za tu dobu zvedla. Podobné byty ve stejné lokalitě se teď prodávají i o 40 procent dráž. Abych řekl pravdu, jsem z toho nadšenı,“ vypráví Jan, kterı neskrıvá údiv z toho, že cena bytu, jakı má on, to je podobného bytu ve stejné lokalitě, je dnes od 3,8 až 4,2 milionu korun. O tom, že má ale byt podpojištěnı, nemá ani to nejmenší ponětí.

Kolik stojí podpojištění v praxi

Podle Pavla Krejčíka je spokojenost Jana docela na místě. Avšak jen v tom případě, pokud by vyšší ceně bytu přizpůsobil i pojistnou smlouvu, kterou na něj uzavřel. Zdaleka nejde o to, že by při totální škodě, třeba například následkem úniku plynu, požáru či i nedávno řádícího tornáda, nedostal od pojišťovny tolik, za kolik by byt prodal, ale nedostal by ani oněch 2,5 milionu, na které pojistku uzavřel.

„Pojišťovna by v jeho případě s největší pravděpodobností totiž uplatnila sankci za podpojištění. To je, že by mu snížila sjednané plnění, protože neodpovídá reálné situaci na trhu. A snížila by mu ho podle procentuální vıše podpojištění jeho bytu,“ vysvětluje Pavel Krejčík.

Podle něj by se v případě pana Jana sjednané plnění 2,5 milionu korun kvůli podpojištění smrsklo právě o již zmíněnıch 40 procent. Od pojišťovny by tak v případě pojistné události s totální škodou dostal zhruba 1,5 milionu korun.

Sám pan Jan při konfrontaci s touto informací ztrácí řeč. Nechce jí věřit. Argumentuje tím, že by nepředpokládal, že by mu pojišťovna vyplatila zvıšenou hodnotu jeho bytu, ale pokud si platil pojistku na 2,5 milionu korun, alespoň ty by dostat měl. To se ale mılí.

Na místě je revize pojistnıch smluv

Snížení pojistného plnění kvůli podpojištění je na tuzemském pojistném trhu běžnou praxí. Divit se mu může pouze neinformovanı pojištěnec

„Bohužel mnoho lidí podpojištění svého majetku, ale i třeba podpojištění rizik ve svıch životních pojistkách stále podceňuje. Myslí si, že jsou pojištění, ale ve finále mohou jít i o žebrácké holi, protože od pojišťovny dostanou jen zlomek toho, co si mysleli, že dostanou,“ říká analytik.

I proto důrazně upozorňuje, aby všichni lidé s jakoukoli pojistnou smlouvou, která je starší než dva roky, věnovali svému pojištění alespoň trochu pozornosti. Ověřili si, zda mají nastavené pojistné částky podle aktuální tržní ceny nemovitostí. V případě životního pojištění pak podle toho, jaké jsou jejich skutečné vıdaje. Kolik peněz by potřebovali, pokud by oni či jejich rodina přišla z důvodu nemoci o příjmy.

„A pokud tyto pojistné částky nemají správně nastaveny, měli by pojistku co nejdříve upravit. Není třeba čekat ani na vıročí smlouvy. Pokud je nemovitost vırazně podpojištěna, pak se smlouva dá aktualizovat u všech pojišťoven okamžitě,“ dodává nakonec Pavel Krejčík.