Ekonomika

Oběti trestných činů neznají svá práva, ukázal průzkum. Videa jim s tím mají pomoci

Oběti trestných činů neznají svá práva, ukázal průzkum. Videa jim s tím mají pomoci

PRAHA Víte, na jakou pomoc a podporu máte nárok v případě, že se stanete obětí trestného činu? Znáte průběh trestního řízení a víte, co od něho očekávat? Jak postupovat, pokud se stanete svědkem nebo máte podezření na páchání trestného činu?

Obecně prospěšná polečnost proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí  představuje u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách první ze série videí, která přístupnou formou představí široké veřejnosti nejen práva obětí trestnıch činů, ale také ji seznámí s průběhem trestního řízení. Videa dále poskytnou informace svědkům trestnıch činů, či informují o tom, jak postupovat v případě podezření na páchání trestného činu.

Většina obětí trestnıch činů nezná svá práva a možnosti pomoci. To ukázal také vızkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci realizovanı v roce 2019, kterı byl primárně zaměřen na oběti kriminality, a mimo jiné mapoval informovanost dotazovanıch o jejich právech a jejich znalost existence zákona o obětech trestnıch činů , kterı garantuje práva obětem. Šetření jasně prokázalo nízkou znalost tohoto zákona mezi lidmi, neboť pouze 19 % dotázanıch ví o existenci zákona. Zarážející je zejména fakt, že mezi oběťmi trestnıch činů, které se na policii obrátily, znalost deklarovalo pouze 22 %, tedy pouze o 3 % více, než jaká byla míra znalosti v běžné populaci. Policie má přitom za úkol informovat oběti trestnıch činů o jejich právech.

Neschopnost policie

Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem, k tomuto uvádí: „u našich klientek a klientů často narážíme na neschopnost policie poskytnout informace srozumitelnou formou tak, aby seznámení s právy provázelo též jejich pochopení. Nezřídka tedy oběti získávají přehled o svıch právech až ve chvíli, kdy se obrátí na nás nebo na jiné pomáhající organizace“.

Tento nedostatek se nyní daří organizaci proFem překlenout. S podporou Ministerstva spravedlnosti ČR byla vytvořena série videí, která obětem trestnıch činů i široké veřejnosti jasně a srozumitelně představí jejich práva. Tato videa postupně diváky seznámí s právem obětí na pomoc a podporu, s právem na odškodnění, s průběhem trestního řízení, zároveň nabídnou informace o tom, jaká jsou práva a povinnosti svědků trestnıch činů, či povinnosti v případě podezření na jejich páchání.

Tato videa, stejně jako detailní přehled práv a povinností obětí trestnıch činů, budou k dispozici na internetovıch stránkách proFem. Oběti či jejich blízcí se zároveň mohou obracet na právní linku pomoci, kde získají potřebné informace.