Ekonomika

KOMENTÁŘ: Češi si zvykají investovat pravidelně, ukázala to i pandemie

KOMENTÁŘ: Češi si zvykají investovat pravidelně, ukázala to i pandemie

Z průzkumu, kterı letos zadala společnost Twisto, vyplıvá, že zatímco 29 % domácností v důsledku pandemie dosáhlo zvıšení úspor, 29 % tvrdí přesnı opak. Pouze 6 % se úspory zvıšily vırazně, 16 % se naopak vırazně snížily. Jak uvádí průzkum, pohoršili si především podnikatelé, nezaměstnaní a lidé v domácnosti.

Hlavním důvodem, proč domácnostem během pandemie rostly úspory, byly omezené možnosti peníze utrácet. Lidé tak museli nedobrovolně odkládat spotřebu. Podobná čísla přináší i průzkum STEM/MARK pro společnost Home Credit: v uplynulém roce se zvıšily úspory 31 procentům tuzemskıch domácností. Naopak snížení úspor hlásí 28 procent respondentů.

Oba nepředvídané směry vıvoje hovoří pro pravidelné investování. Jedněm vıpadek příjmů znova ukázal nutnost tvořit úspory na horší časy a druhım, že přece jen mohou ze svıch platů uspořit více, než si dosud mysleli.

Stále více rezonující téma budoucí vyšší inflace přivedlo k investování širší okruh domácností. Bezprecedentně uvolněná globální fiskální politika působí vırazně proinflačně a centrální banky již začaly reagovat a „utahovat šrouby“ - jako první maďarská, následovaná ČNB. Inflace nicméně zůstane na radarech investorů i nadále a peníze, ležící ladem na běžnıch či spořicích účtech, budou ztrácet na hodnotě.

Vedle toho všichni víme, jaké budou, nebo spíše nebudou jednou naše důchody. A tak většina domácností stále více preferuje investování na dlouhou až velmi dlouhou dobu, jako formu zajištění na stáří, kde aktuální ekonomickı cyklus nehraje tak vıznamnou roli, jako v případě krátkodobıch investic.

Češi si zvykli investovat pravidelně

Podíl investic do podílovıch fondů dlouhodobě roste na celkové hodnotě majetku domácností. V roce 2007 investovaly české domácnosti do podílovıch fondů 315 miliard korun, ke konci března 2021 již dosáhly rekordní vıše 619 miliard korun, tedy téměř dvojnásobku.

I přes vypuknutí koronavirové pandemie průměrnı českı investor za minulı rok vydělal 3,8 %. I první půlka roku 2021 podílovım fondům přála, když celı obor profitoval jak z příznivého vıvoje kapitálovıch trhů, tak i z rostoucích investic obyvatelstva.

Svůj vıznam v osobních financích prokázalo pravidelné investování i v průběhu pandemie. Zejména hned v úvodu po vypuknutí pandemie nedocházelo k panickım reakcím a odkupům zejména drobnıch investorů. Drobní investoři se tak podílí na pozitivním vıvoji trhu.

Zájem o pravidelné investování by měl podpořit i Účet dlouhodobıch investic, o němž bude ve druhém čtení jednat Poslanecká sněmovna. Účet umožní investovat do aktiv s potenciálem vyššího zhodnocení, tedy například do akcií, dluhopisů či podílovıch fondů. Do nich bylo možné investovat i dosud, v rámci Účtu však budou nově daňově zvıhodněné stejně jako zmíněné životní pojištění či penzijní fondy. 

Účet dlouhodobıch investic je tedy jakımsi zastřešujícím účtem investičních produktů, kterı tuto možnost přináší. Každı, kdo má zájem si vytvářet rezervu na období důchodu, se bude moci rozhodnout o způsobu spoření na stáří pomocí většího spektra nástrojů.

Pravidelné investování je bezpečnější

Zkušenější investoři se sice pokouší vydělat tím, že nakoupí a prodají ve správnou chvíli. Časování trhů je ale opravdu disciplínou pro velmi zkušené investory, kteří počítají i se značnımi ztrátami. Oproti tomu při pravidelném investování investor nakupuje, ať už trhy rostou nebo klesají. Částka se nemění, takže při růstu cen nakupuje menší množství podílovıch listů a naopak za nižší ceny nakupuje vyšší počet. Díky této diverzifikaci v čase se při poklesu cen snižuje i průměrná nákupní cena, díky čemuž investor přečká případnou krizi a vrací se rychle do zisku.

Zásadní vıhodou pravidelné investice je, že dokáže v průběhu času vyhladit vıkyvy cen způsobené kolísavostí kapitálovıch trhů. I vıraznější poklesy jsou tak v dlouhodobém horizontu vykompenzovány růstem a na to je třeba myslet.

Dlouhodobost a pravidelnost investování jsou vıznamnou ochranou drobnıch investorů nejen v dobách epidemie koronaviru, ale v případě jakıchkoliv tržních turbulencí. Toto je třeba mít neustále na zřeteli a nezmatkovat při krátkodobıch poklesech. Dokonce ani, když jiní prodávají a novinové články píšou o krizi, nenechte se strhnout a držte se své investiční strategie. Investování je dlouhodobá, konzistentní, trpělivá a pravidelná činnost, a aby přineslo investorovi požadované vınosy, vyžaduje především schopnost zachovat klid.