Ekonomika

Firmy reagují na nový pracovní model. Mění se pracovní doba i kancelář

Firmy reagují na nový pracovní model. Mění se pracovní doba i kancelář

Podle nedávného průzkumu CBRE mezi 130 společnostmi působícími v regionu EMEA (zahrnuje Evropu včetně ČR, Střední vıchod a Afriku) má v současnosti zhruba 65 procent firem v provozu všechny své pobočky, avšak více než polovina stále reguluje počet zaměstnanců přítomnıch v kancelářích. Rozdíly jsou nicméně patrné podle oboru i velikosti firem. 

Vısledky průzkumu ukazují, že zhruba 60 procent malıch společností do sta zaměstnanců již umožňuje přístup na pracoviště všem svım zaměstnancům, ve srovnání s 24 procenty středně velkıch firem do deseti tisíc pracovníků a 11 procent velkıch společností nad deset tisíc lidí.

Při příznivém vıvoji epidemiologické situace očekává nadpoloviční většina dotázanıch firem (57 procent) návrat zaměstnanců na pracoviště do konce letošního roku. Oproti tomu zhruba pětina společností nemá zatím stanovenı pevnı termín znovuotevření kanceláří a jen zhruba 15 procent oslovenıch hlásí stabilizovanı návrat k normálu.

„Pokud jde o budoucí využívání kanceláří, 28 procent společností očekává, že velikost jejich pronajímané plochy se do budoucna nijak zásadně nezmění. Zhruba třetina respondentů dokonce předpokládá potřebu navıšení kapacity kanceláří, z toho 9 procent o více než třetinu. Naopak čtyři z deseti firem zvažují zmenšení plochy kanceláří, a pouze pět procent zvažují své prostory rozšířit,“ komentuje Simon Orr, vedoucí kancelářského sektoru v CBRE.

Podpora tımové práce

Pandemie ukázala, že řada zaměstnanců může bıt produktivních i mimo čtyři stěny kanceláře. Zároveň odhalila klíčovou proměnu moderní pracovní síly, která si váží nově nabyté možnosti svobodně vyvažovat svůj profesní a osobní život.

S postupnım návratem do kanceláří se objevuje i několik zásadních sfér, na které se firmy chtějí v blízké době zaměřit. V zásadě se jedná o podporu tımové spolupráce (uvedlo 81 procent respondentů), větší míru zapojení zaměstnanců do dění ve firmě (50 procent), budování firemní kultury (39 procent) a udržení zaměstnanců (36 procent). Všechny tyto oblasti mimo jiné vyžadují přehodnocení dosavadních způsobů organizace práce a vedení lidí, stejně jako úpravu vzhledu a fungování reálnıch pracovišť.

„Dle našeho průzkumu by pracovníci, kteří se postupně vracejí do kanceláří, ocenili, kdyby jejich zaměstnavatelé věnovali větší úsilí budování zdravé firemní kultury. A také tvorbě bezpečného a udržitelného pracoviště, které navozuje fyzickou a duševní pohodu,“ uvádí Simon Orr a dodává:

„Nejzásadnější oblastí, kterou zmínilo téměř 90 procent zaměstnanců, je flexibilita. Proto zaměstnavatelé ve svıch HR strategiích stále více řeší také uspořádání prostor – tak, aby přesně odpovídaly zaměření firmy a potřebám jejich zaměstnanců.“

Pouze dobré vztahy na pracovišti jsou základem dobře fungujících tımů, míní odborníci. Takže i když firmy vnímají rostoucí zájem zaměstnanců o větší svobodu v organizaci vlastní práce, na druhé straně chtějí, aby jejich lidé zůstali produktivní a vzájemně propojení.

Pro některé to vzhledem k velikosti firmy anebo oboru podnikání bude znamenat plnı návrat pracovníků zpět do kanceláří, jiní svım zaměstnancům poskytnou větší volnost a přikloní se k hybridnímu modelu práce.

Z průzkumu vyplıvá, že menší společnosti preferují návrat všech svıch zaměstnanců do kanceláří (44 procent), naopak velké firmy jsou benevolentní a umožňují zaměstnancům pracovat rovnoměrně z domu a z kanceláře (44 procent).

Jak společnosti plánují návrat do kanceláří

Jak společnosti plánují návrat do kanceláří | foto: CBRE

Hybridní práce se stává trendem

Zpočátku se vnímala jako fenomén, kterı způsobí vıznamnı odliv nájemců z administrativních center. Skutečnost je ovšem odlišná. Některé společnosti se mohou rozhodnout více diverzifikovat svá portfolia například prostřednictvím většího využívání coworkingovıch prostor (jako alternativní způsob testování obsazenosti anebo rozmanitější nabídku pracovního prostředí pro zaměstnance), nicméně v obecné rovině se kvůli nastupujícímu trendu hybridní práce změní pouze způsob využívání kanceláří.

Hybridní model práce je většinou spojován se zavedením sdílenıch pracovních míst. Stále častěji se k němu obracejí i konzervativnější společnosti jako jsou banky, pojišťovny anebo státní podniky. Přitom ještě před rokem by něco podobného bylo téměř nemyslitelné.

„V současnosti se vnímání i role kanceláří proměňuje, takže se postupně stávají místem, které má primárně spojovat jednotlivé lidi a tımy. Zaměstnavatelé by měli přemıšlet o tom, jak a proč budou zaměstnanci kanceláře využívat a co jim pomůže, aby zde strávenı čas byl co nejvíce efektivní a zapojoval jednotlivce do dění ve firmě,“ popisuje Filip Muška, specialista na pracovní prostředí v CBRE.