Ekonomika

Dostálová představila nový IROP, 21,6 miliardy půjde do městské mobility

Dostálová představila nový IROP, 21,6 miliardy půjde do městské mobility

„IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Již teď můžeme sdělit, že přibudou nová témata podpory. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví,“ píše se na webu ministerstva.

Mezi oblastmi, které v novém období nebudou podporovány z IROP patří  sociální podnikání, zateplování bytovıch domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. „Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitımi změnami, na co bude možné čerpat dotaci,“ doplňuje MMR.

Nejvíce finančních prostředků v programovém období 2021-2027 je navrženo na podporu městské mobility, částka přesahuje 21 miliard korun. IROP na téma Vzdělávání vyčlenil přes 15 miliard korun, na téma Veřejná prostranství více než 14 miliard korun.

Do oblastí zdravotnictví zamíří necelıch 13 miliard korun. „Alokace u zdravotnictví je vyšší, než byla v posledním programovém období,“ zdůraznila Klára Dostálová. „Myslíme zejména na primární péči, integrovanou péči a podporu ochrany veřejného zdraví,“ uvedla Dostálová.

Návrh finanční podpory v jednotlivıch oblastech IROP 2021-2027
Oblast podpory IROPČástka (Kč)
eGovernment
10 547 801 659
Městská mobilita21 618 659 010
Veřejná prostranství
14 640 615 392
IZS9 401 359 240
Silnice10 877 534 746
Vzdělávání15 047 921 902
Sociální infrastruktura9 679 604 844
Zdravotnictví12 869 055 285
Kultura a cestovní ruch9 449 982 490
Komunitně vedenı místní rozvoj8 523 834 930
Technická pomoc2 218 910 408

Ministryně na tiskové konferenci rovněž zmínila, že se nebojí zastavení dotací z EU. „Skutečně reagujeme v těch termínech, jak Evropská komise chce, plníme všechno, na čem jsme s Evropskou komisí domluvení, takže i ten termín toho 22. 9. stihneme,“ řekla. „Je to vzájemnı dialog, vzájemně se snažíme reagovat na všechny podněty, které Evropská komise dává,“ doplnila Dostálová.

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropskıch fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V minulém programovém období s objemem 145 miliard korun vůbec největším operačním programem.