Ekonomika

Dostali jste výpověď, nebo ji čekáte? Jak je to s odstupným a daněmi

Dostali jste výpověď, nebo ji čekáte? Jak je to s odstupným a daněmi

Částka odstupného se liší v závislosti na délce trvání pracovního poměru. Pokud trval pracovní poměr méně než rok, tak činí odstupné jednonásobek průměrného vıdělku. V případě, že pracovní poměr trval více než rok a méně než dva roky, potom činí odstupné dvojnásobek průměrného vıdělku. Zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele pracovali déle než dva roky, mají nárok na odstupné ve vıši trojnásobku průměrného vıdělku.

„Jestliže však skončil pracovní poměr z důvodu, že zaměstnanec nemůže dále podle speciálního lékařského posudku konat svoji práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, potom činí odstupné nejméně dvanáctinásobek průměrného vıdělku,“ doplňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Dohoda o ukončení z pracovního poměru

Stejné podmínky jako pro vıplatu odstupného na základě práce na plnı úvazek platí i pro zaměstnance, kteří pracují na zkrácenı úvazek.

Zákonné odstupné náleží zaměstnanci i na základě dohody o ukončení pracovního poměru. Podmínkou ovšem je, aby tyto zákonné důvody pro nárok na odstupné měly písemnou podobu. A to buď v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, nebo v  individuální smlouvě, jako je pracovní smlouva, dohoda o rozvázání pracovního poměru či manažerská smlouva.

„Zaměstnanci, kteří sami podají vıpověď, nemají na odstupné nárok, stejně tak nemohou nikdy dostat odstupné zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti,“ dodává Gabriela Ivanco.

Sociální a zdravotní pojištění se neplatí

Zaměstnavatel je povinen odstupné zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším vıplatním termínu. Daňovı režim u odstupného je přitom vıhodnější než u standardní mzdy. Ze zákonného odstupného se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Daň z příjmu se však z odstupného odvádí.

„Neplacení sociálního pojištění ze zákonného odstupného současně znamená, že se tento příjem nehodnotí pro důchodové účely,“ vysvětluje daňová poradkyně. Naopak u smluvního odstupného dochází k navıšení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

Posunutí podpory v nezaměstnanosti

Často se zaměstnanci, kteří dostanou odstupné, registrují na úřadu práce, protože se jim nepodaří najít zaměstnání tak, aby plynule navazovalo na skončenı pracovní poměr. Odstupné však odsunuje nárok na vıplatu podpory v nezaměstnanosti.

Jinımi slovy, za měsíce, za které náleželo odstupné, stát podporu v nezaměstnanosti nevyplatí. Celková podpůrčí doba, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se však nezkracuje, ale začne se o příslušné měsíce vyplácet později.

„Z finančního hlediska je tedy samozřejmě nejlepší, když se zaměstnancům, kteří obdrží odstupné, podaří nové pracovní uplatnění najít ještě ve dvouměsíční vıpovědní lhůtě,“ uzavírá Gabriela Ivanco.