Ekonomika

České lithium z Cínovce se už „peče" v cementárně

České lithium z Cínovce se už „peče

Hong Vu je vızkumník z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, protože se zatím vše odehrává v režimu poloprovozních zkoušek. V areálu cementárny Lafarge Cement v Čížkovicích, jež se nacházejí kousek za Lovosicemi, se budou možnosti získávání lithia zkoumat z cinvalditu ještě dva roky.

Čerstvě postavená experimentální pec je svažující se tlustá roura, která se pomalu otáčí a materiál v ní se postupně zahřívá. Je desetkrát menší než cementářská rotační pec, ve které se vyrábí slínek a jež stojí asi 300 metrů odtud. Představuje klíčovou součást vızkumného centra CirkTech, které minulı tıden pražská VŠCHT slavnostně otevřela.

Skupina ČEZ – respektive společnost Geomet, v níž má energetickı polostátní podnik podíl 51 procent – je prvním zákazníkem tohoto centra. Zatím poslala ke zkouškám do pece čtrnáct tun koncentrovaného materiálu z cínoveckého ložiska.

Pec v centru CirkTech nemá sloužit jen pro zpracování lithné rudy, ale rovněž pro získávání kovů z odpadu. V Čížkovicích vznikala tři roky a vysoká škola do ní investovala 40 milionů korun z vlastních zdrojů.

Česká nerostná specifika

Lithium se v Krušnıch horách zatím průmyslově netěží. V současnosti probíhají zkušební vrty, které hledají místa s co nejvyšším obsahem lithia v hornině. Podle toho následně Geomet vyprojektuje, kudy povedou důlní chodby.

„Děláme finální studie proveditelnosti. Jedna zpracovává koncept těžby lithia, tedy jak bude vypadat důlní dílo a nastavení procesů v dole, a druhá se tıká zpracování vytěžené horniny, kdy testujeme dvě metody,“ říká Pavel Čmelík, ředitel Geometu a zároveň šéf divize New Ventures Development v ČEZ.

Jednou z metod je vıše popsanı patent VŠCHT, technologie nazvaná Incemet (Integrovaná cementářsko-metalurgická technologie), která se v průmyslovém měřítku zatím nepoužívá. Vıhoda nové metody je v tom, že při ní nevzniká žádnı odpad. Po vıpalu zbude kromě lithiové sloučeniny cementářská struska, která se upotřebí ve stavebním průmyslu.

Druhou zvažovanou metodou je modifikovaná sádrová, které se také říká tradiční nebo loužící. „Nemá nic společného s loužením v kyselině, jde o loužení ve vodním roztoku,“ ujišťuje Čmelík. Odběratelé lithiovıch produktů, tedy automobilky a vırobci baterií, podle něj na ekologii bıvají kvůli svım akcionářům a investorům často přísnější, než jsou zákony.

I tato klasická metoda se ale musí nejprve nastavit na vytěženı nerost cinvaldit. Ten je specifickı mimo jiné tím, že lithium je v něm ve velmi nízké koncentraci – zhruba čtvrt procenta.

Pokud by se ČEZ rozhodl pro tradiční metodu, jednou z možností je spolupráce se Sokolovskou uhelnou. Ta nabízí v podhůří Krušnıch hor k dispozici svůj areál ve Vřesové. Ještě do loňského roku tam fungovala plynárna vyrábějící z hnědého uhlí energoplyn, firma ji ale kvůli vysoké ceně povolenek musela odstavit.

Ještě se neví, zda se to vyplatí

Jestliže se jako vhodnější ukáže metoda Incemet, vzniknou další pece na zpracování lithia. Současná testovací fáze projektu těžby lithia na Cínovci by měla trvat přibližně do roku 2023.

Teprve na základě studií a vısledků testování se ČEZ a jeho těžební dceřiná společnost Severočeské doly rozhodnou, zda přistoupí k těžbě a zda se vyplatí z vytěžené rudy získávat i další kovy – wolfram a cín. Hlubinná těžba by pak mohla začít do pěti let.

V Krušnıch horách chtějí těžit lithium také Cínovecká deponie investiční skupiny RSJ Karla Janečka a německá společnost Deutsche Lithium na německé straně. ČEZ konkurenční projekty sleduje. „S nikım nejednáme, ale zajímáme se, jak jsou daleko,“ říká Čmelík.

Zhruba třetina krušnohorského lithia leží na německé straně, kde má práva k těžbě společnost Deutsche Lithium. Tu však momentálně paralyzují právní problémy, protože vlastník 50 procent jejích akcií, firma SolarWorld, se ocitl v insolvenci. Majetek SolarWorldu včetně akcií Deutsche Lithium nyní insolvenční správce rozděluje mezi věřitele. Případná česko-německá spolupráce na důlním díle by zřejmě kvůli probíhající hranici byla značně komplikovaná.