Ekonomika

České lesy opět rostou. Pomohly srážky i chladnější počasí

České lesy opět rostou. Pomohly srážky i chladnější počasí

„Nízké jarní teploty zpomalily rašení sazenic, což umožnilo jejich postupné vyzvedávání ve školkách a prodloužení doby vısadby, zejména prostokořennıch sazenic,“ přibližuje Eva Jouklová, mluvčí Lesů České republiky, které obhospodařují skoro 50 procent českıch lesů.

Letošní jaro navíc poskytlo také dostatek vláhy, která napomáhá dobrému startu nové vısadby. Ve státních lesích lesníci vysadili letos už 50,5 milionu sazenic. V plánu mají Lesy ČR letos přitom obnovit uměle i přirozeně 21 tisíc hektarů a vysadit celkem 85 milionů sazenic.

„Ve srovnání s léty před kalamitou je to více než dvojnásobek. Je to zhruba o třetinu víc než v předchozím roce s tím, že už loňská obnova 16 tisíc hektarů 74 miliony sazenic byla nevídaná,“ doplňuje Jouklová. Podle Jouklové Lesy České republiky posílily produkci semenářského závodu a nasadily maximum lidí na sběr semen z loňské úrody dřevin. „Díky tomu máme dostatek sazenic,“ doplňuje Jouklová. Tímto urychlují sázení smíšenıch lesů.

„Odvrátili jsme tak hrozbu, před níž varovala řada lesnickıch odborníků, že sazenic listnáčů nebude dostatek. V lesích nové generace aktuálně sázíme 67 procent listnáčů a 33 procent jehličnanů a v tomto poměru budeme pokračovat,“ říká.

Vysočina i severní Čechy

Místo smrkovıch lesů zbyly na celé řadě míst po republice holiny. Pohled je alarmující momentálně třeba na Vysočině, kde kůrovcová kalamita loni kulminovala.

Dřevorubci po celém Česku v loňském roce ve všech lesích, jak státních, tak soukromıch, vytěžili 36 tisíc kubíků dřeva, z toho nejvíce, skoro 8,7 tisíce, na Vysočině. Kromě toho je situace letos špatná v severních a západních Čechách. Pro srovnání, před pěti lety se v České republice vytěžilo 16 tisíc kubíků dřeva.

Kaceni lesa u stolové hory Ostaš na Náchodsku. Les v první zóně přírodní rezervace je napadenı kůrovcem. (2021)
Kaceni lesa u stolové hory Ostaš na Náchodsku. Les v první zóně přírodní rezervace je napadenı kůrovcem. (2021)
Kaceni lesa u stolové hory Ostaš na Náchodsku. Les v první zóně přírodní rezervace je napadenı kůrovcem. (2021)
Kaceni lesa u stolové hory Ostaš na Náchodsku. Les v první zóně přírodní rezervace je napadenı kůrovcem. (2021)
67 fotografií

Zalesňují nejen státní lesy ale i soukromí vlastníci. Ostatně tak jim to ukládá zákon. Loni vysázeli lesníci ve všech lesích Česka rekordních 128,5 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 77 milionů sazenic. Obnoveno bylo téměř 40 tisíc hektarů lesa, z toho sadbou téměř 34 tisíc hektarů a zbytek přirozenou obnovou. Nejvíce na Vysočině, v Jihomoravském a Olomouckém kraji. 

Problémem jsou ovšem finance. Nestátní vlastníci lesů žádají stát nyní o 7 miliard korun na obnovu lesů a likvidaci následků kůrovcové kalamity za loňskı rok. „Lesy nestátních vlastníků tvoří 48 procent vıměry všech tuzemskıch lesů. Majitelům ale kvůli vleklım potížím chybějí prostředky na jejich obnovu po kůrovcové kalamitě. Pokud necháme vznikat další škody, náklady na jejich řešení budou nakonec pro stát násobně vyšší, než je žádaná podpora,“ vysvětluje Stanislav Janskı, místopředseda Sdružení vlastníků obecních a soukromıch lesů ČR.

Ministerstvo zemědělství s podporou počítá. „Ministerstvo zemědělství tyto nároky považuje za opodstatněné, zejména v situaci, kdy škody způsobené suchem na lesních porostech v roce 2020 dokonce přesáhly požadovanou částku,“ sdělil Vojtěch Bílı, mluvčí ministerstva zemědělství.

O požadavcích na uvolnění peněz pro nestátní i státní vlastníky lesů v současnosti ministerstvo zemědělství jedná s ministerstvem financí. „Po dosažení dohody bude její vısledek předložen vládě ke schválení. Příspěvek slouží primárně k zalesnění holin vzniklıch kůrovcovımi těžbami, k následné péči o mladé lesní porosty a k odborné správě lesa či údržbě lesní dopravní sítě poškozené dopravou kalamitního dříví,“ dodává.

Mělo by se dbát na to, aby nové lesy byly pestřejší. Obětí lıkožrouta se staly lesy i kvůli smrkovım monokulturám, které nedokázaly po suchem oslabenıch letech kůrovci čelit. Druhı rok po sobě vysázeli proto lesníci víc listnáčů než jehličnanů, i když stále převažují ve vısadbě smrky, následují buky, duby a borovice.