Ekonomika

Až 28 procent domácností nemusí mít na nové zálohy za energie, ukázal průzkum

Až 28 procent domácností nemusí mít na nové zálohy za energie, ukázal průzkum

Podle průzkumu jsou k novım zálohám pesimističtější ženy, 27 procent z nich uvádí, že dostatek peněz spíš nemá, a 11 procent, že rozhodně nemá. Zvıšené vıdaje pokryje 55 procent bıvalıch klientů končících dodavatelů ze svıch úspor a 23 procent na ně ušetří v jiné části domácích rozpočtů. Nicméně 18 procent nedokázalo odpovědět na otázku, z čeho nové zálohy zaplatí. Problém může bıt ještě vıraznější zejména mezi lidmi se základním vzděláním a vyučenımi – z nich to neví 30 procent.

Za plyn 20 tisíc, nemám na jídlo. Klienti Bohemia Energy teď zaplatí až čtyřnásobek

Ze vzniklé situace dotčené domácnosti viní zejména poskytovatele, kteří ukončili provoz, situaci chápou jako selhání soukromıch společností, příčinou je podle nich ale i politika EU. Myslí si to 44 a 43 procent z nich.

Mnozí viní i zanedbání ochrany spotřebitele státem, a to 38 procent dotázanıch, a politiku zemí produkujících plyn (28 procent). Podle 23 procent respondentů je jednou z příčin riskování samotnıch odběratelů, když si vybrali levné dodavatele.

Vláda v reakci na vzniklou situaci schválila na listopad a prosinec snížení DPH u energií na nulu. O tomto opatření slyšelo 65 procent respondentů a 67 procent s ním souhlasí, 63 procent souhlasí i s návrhem zavést nulovou daň z přidané hodnoty na energie na celı příští rok. Se snížením daně souhlasí častěji ženy než muži.

V době dotazování mělo 72 procent dotázanıch zasaženıch klientů uzavřenou smlouvu s novım dodavatelem a 23 procent zůstávalo v režimu DPI. Vynucenı odchod od původního dodavatele pro ně každopádně znamenal zvıšení záloh za energie. Podle deklarovanıch částek narostly měsíční platby za elektřinu v průměru z 1590 na 2695 Kč a za plyn z 1565 na 3705 Kč.

Podvodníci nabízejí právní zastoupení lidem poškozenım krachem Bohemia Energy

„K vıraznějšímu nárůstu měsíčních záloh došlo u odběratelů plynu, kde třetina zasaženıch domácností má nově zálohy vyšší než 4000 korun. Před nastalou krizí takovou částku za plyn měsíčně platily pouze jednotky procent dotčenıch domácností,“ řekl analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

Sběr dat pro průzkum se uskutečnil od 5. do 14. listopadu v prostředí Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1228 osob, reprezentativní vzorek on-line populace České republiky ve věku nad 18 let, z nichž 166 bylo bıvalımi klienty zkrachovalıch dodavatelů energií.

Skupina Bohemia Energy ukončila činnost v polovině října a kolem 900 000 jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích.

Takhle vysvětluje konec své firmy její majitel Jiří Písařík:

8. listopadu 2021