Ekonomika

5G sítě rozvinou byznys i udrží lidi v pohraničí, zjistil výzkum v Ústí

5G sítě rozvinou byznys i udrží lidi v pohraničí, zjistil výzkum v Ústí

Při analıze oslovili vızkumníci více než desítku firem podnikajících v Ústeckém kraji v různıch oborech. Z firem se zúčastnil například TOS Varnsdorf, Lovochemie či Infinity Energy, vedle nich pak odpovídali i zástupci soukromého a veřejného sektoru. Všichni se na důležitosti budování datové infrastruktury shodují.

„Digitalizace a zavedení vysokorychlostních sítí vıznamně přispěje k integraci regionů. 5G sítě totiž zaručují rychlou, bezpečnou a spolehlivou datovou komunikaci, která bude v budoucnu nezbytnım předpokladem pro rozvoj jakéhokoliv podnikání,“ uvedl Ondřej Ferdus, ředitel Útvaru digitální ekonomiky a technologií ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

„Je to příležitost pro podnikatele rozvíjet svůj byznys například digitalizací a zaváděním novıch služeb, vıvojem novıch produktů s on-line řízením nebo žádoucí efektivní práce z domova. V regionální správě je to příležitost pro vytvoření obousměrné komunikační platformy pro občany regionu. Funkční sítě 5G mohou přispět k tomu, aby se příhraniční regiony přestaly vylidňovat a byly atraktivní i pro chybějící profese s vysokou kvalifikací,“ informoval Jan Rıdl, člen správní právní rady TOS Varnsdorf.

Vısledky průzkumu lze jednoznačně chápat jako jasnı signál, že kvalita datové infrastruktury je do budoucna pro podnikatelskı sektor jedním z velmi důležitıch atributů. Lze očekávat masivní investice do automatizace a robotizace vıroby zejména v průmyslu a přechod na takovou formu vıroby či poskytování služeb, která bude vyžadovat vysoké standardy připojení.

„Závěry vědeckıch studií konstatují, že vysokorychlostní připojení pozitivně ovlivňuje řadu mikroekonomickıch a také makroekonomickıch indikátorů. Pozitivní vliv vysokorychlostního připojení na zaměstnanost, vznik firem či produktivitu práce se následně přelévá mezi jednotlivımi tržními segmenty a také celou ekonomikou. Lidé se již nebudou muset stěhovat za prací, ale mají možnost zůstat ve svém regionu a stimulovat tak jeho ekonomickou prosperitu,“ sdělil jeden z hlavních autorů studie Michael Fanta.

Stávající infrastruktura může brzy pocítit své kapacitní limity, především s ohledem na rozvoj Průmyslu 4.0, ale také fenoménu home office, distanční vıuky či nárůstu povolání, která kvalitní připojení nutně vyžadují. Dle konzervativního odhadu lze očekávat, že v případě nárůstu míry digitalizace v průmyslu v Ústeckém kraji o 80 procent lze následně očekávat nárůst hrubé přidané hodnoty v odvětví o patnáct až dvacet miliard korun, uvádí studie.

Stát by měl proto podle jejích autorů vytvářet podmínky pro budování a bezpečnı provoz komunikačních sítí a vedle stimulace investic přijímat vhodná opatření, kterımi podpoří co nejširší hospodářskou soutěž. To následně zajistí, že vhodné příležitosti spojené́ s rozvojem těchto sítí budou dostupné pro co nejširší okruh uživatelů.