Domácí

Za užití pyrotechniky na stadionech může nově hrozit pokuta i zákaz vstupu

Za užití pyrotechniky na stadionech může nově hrozit pokuta i zákaz vstupu

Novela má také zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Zavádí pravidla šetrného vıslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

S pokutami od 10.000 korun do 50.000 korun a až 100.000 korun v případě opakovaného přestupku počítá novela za použití pyrotechniky při sportovních utkáních i v souvislosti s jejich konáním.

Pachatelům bude hrozit zákaz vstupu na stadiony. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhlo ministerstvo vnitra novı typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů. Vztahovat se to má také na drogové přestupky.