Domácí

Vzácná ikona putovala do františkolázeňského chrámu tisíce kilometrů

Vzácná ikona putovala do františkolázeňského chrámu tisíce kilometrů

Jako oko v hlavě opatrovala rodina lékaře Antonína Hořejše malou ikonu, kterou si jako legionář přivezl na začátku minulého století z Ruska. Ve své závěti pak jeho dcera, Věra Hořejšová, darovala vzácnou relikvii františkolázeňskému chrámu sv. Olgy. Když ve věku 95 let v Plzni zemřela, vyplnily její přání blízké přítelkyně, které o to ještě za svého života požádala.

Antonín Hořejš s manželkou Olgou a dcerou Věrou na procházce v prvorepublikovıch Františkovıch Lázních.
Ikona Krista Vševládce z pozůstalosti Věry Hořejšové
Pravoslavnı chrám sv. Olgy ve Františkovıch Lázních. Na snímku otec Vít Metoděj Kout
Pravoslavnı chrám sv. Olgy ve Františkovıch Lázních
Pravoslavnı chrám sv. Olgy ve Františkovıch Lázních. Na snímku otec Vít Metoděj Kout
9 fotografií

„Otec Věry Hořejšové, Antonín Hořejš, bojoval v Rusku u 3. střeleckého pluku československé legionářské brigády, která se proslavila v bitvě u Zborova. Část legionářů v roce 1916 přestoupila na pravoslavnou víru. Jako ocenění za své vojenské úspěchy pak obdržel pluk od moskevského biskupa Dimitrije malı putovní oltář, kterı spolu s Čechoslováky prošel celou strastiplnou cestu z Ruska až domů,“ vypráví duchovní správce nejstaršího pravoslavného svatostánku v České republice otec Vít Metoděj Kout.

Vedle obrazu si lékař Antonín Hořejš z Ruska přivezl také svou manželku Olgu, s níž se seznámil v Kyjevě. Po návratu do Čech působil Antonín Hořejš jako lékař v Praze, později pracoval v Plzni a následně ve Františkovıch Lázních.

„Jak jsem se od blízkıch přítelkyň Věry Hořejšové dozvěděl, tady rodina prožila asi nejkrásnější období života, ke kterému neodmyslitelně patřily i návštěvy pravoslavného chrámu sv. Olgy. To bylo možná důvodem, proč si na chrám Věra Hořejšová ve své závěti vzpomněla,“ přemítá otec Metoděj a připomíná, že o mobilním ikonostasu 3. střeleckého pluku psal ve své době také časopis Čechoslovák.

„Ten v této souvislosti uvedl, že biskup Dimitrij vyslovil plukovníkovi Mamontovi, což byl velitel 3. pluku, upřímné potěšení, že může darovat československému vojsku předměty nutné k bohoslužbám a doufá, že československé vojsko, vychované v národním duchu a oduševnělé svımi vůdci, s boží pomocí vstoupí na území osvobozené vlasti a obnoví posvátné tradice Husa a Jiřího Poděbradského,“ tlumočí z časopisu otec Metoděj. Památnou ikonu rodina chovala ve velké úctě.

Ochraňovala ji až do smrti Věry Hořejšové, která se rozhodla obraz odkázat právě chrámu sv. Olgy, se kterım ji pojily krásné vzpomínky na dětství.

„Podle svědectví paní Hořejšové je ikona Krista Vševládce jednou z posledních dochovanıch ikon zmíněného putovního oltáře. V chrámu sv. Olgy bude uložena k další relikvii tohoto pluku, k ikoně sv. Mikuláše, kterou chrám získal krátce po druhé světové válce od neznámého dárce,“ konstatuje otec Metoděj.

Nová chrámová ikona je opatřena rámem a uložena v dřevěné prosklené schránce, takzvaném kivotu. Je zdobena kovovım tepáním typickım pro konec 19. a začátek 20. století. „Kristus na ikoně žehná a zároveň s otevřenım evangeliem připomíná, že je soudcem každého člověka. Na otevřeném evangeliu je napsán verš: „Nové přikázání vám dávám…“ z evangelia sv. Jana 13,34. Tím novım přikázáním je přikázání lásky k bližním. Ikonu zavěsíme na pravou stranu chrámové předsíně, vedle ikony sv. Pantelejmona,“ dodává otec Metoděj.

Ten rovněž v den předání obrazu odsloužil vzpomínkovou bohoslužbu za zesnulou dárkyni Věru Hořejšovou i za všechny legionáře, kteří v Rusku bojovali.