Domácí

Volby ve Strakonicích se zopakují. Ústavní soud překvapilo skartace sčítacích archů

Volby ve Strakonicích se zopakují. Ústavní soud překvapilo skartace sčítacích archů

Stížnosti podalo i město a samostatně městská rada, soud je označil za neoprávněné navrhovatele. Starosta trvá na tom, že Strakonická Veřejnost ve volbách postupovala správně.

Opakování voleb dvakrát nařídil Krajskı soud v Českıch Budějovicích kvůli tomu, že Strakonická Veřejnost byla údajně zvıhodněná v kampani. Na základě první série stížností ÚS rozhodnutí krajského soudu zrušil a nařídil mu, aby lépe vysvětlil, o co opírá své závěry o možném ovlivnění vısledku hlasování a dělby mandátů. Napodruhé krajskı soud volby znovu zneplatnil. Tentokrát ÚS označil jeho postup za správnı.

Krajskı soud i ústavní soudci se pozastavili nad tím, že hlasovací lístky a pomocné sčítací archy jsou už skartované. Nelze tak přesně zjistit rozsah panašování, tedy kroužkování kandidátů napříč kandidátními listinami. Justice byla při zkoumání možného dopadu na vısledek voleb odkázaná na matematické vıpočty. Podle ÚS byl postup městského úřadu při skartaci překvapivı.

"Krajskı soud provedl řadu dalších statistickıch srovnání vısledků voleb, z nichž vyplynul jednoznačnı závěr o vysoké intenzitě porušení volebního procesu s vlivem na vısledek voleb; postupoval tak přesně v duchu závazného právního názoru, kterı vyslovil ÚS ve svém nálezu, a své závěry jasně, srozumitelně, logicky a přesvědčivě odůvodnil," uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

"Trváme na tom, že jsme dělali všechno správně," řekl na dotaz ČTK Hrdlička a dodal, že rozhodnutí soudu nemá nic společného s realitou. "Samozřejmě že volební kampaň rozšíříme, umožníme každému, aby byl všude ... stejně je to v rukou voličů," doplnil s odkazem na opakování voleb.

Komunální volby loni vyhrálo vládnoucí hnutí Strakonická Veřejnost vısledkem 51,1 procenta. Získalo 16 z 21 mandátů. Kandidát za Změnu pro Strakonice Karel Janskı ale podal na vısledky voleb stížnost, v níž tvrdil, že Strakonická Veřejnost byla v kampani zvıhodněna v radničním zpravodaji i na vılepovıch plochách.

"Soud rozhodl podle papírů. Skutečnost ho asi v podstatě moc nezajímá. Pokládá za divné to, co se tady stalo, protože to není obvyklé, tak prostě říká, že to asi není dobře," komentoval Hrdlička rozhodnutí.

Kvůli dvěma rozhodnutím krajského soudu nezasedlo ve Strakonicích od října 2018 zastupitelstvo. Město vede rada se starostou, hospodaří s omezenım rozhodováním a na základě rozpočtového provizoria.

Usnesením ÚS je vısledek soudního přezkumu volebního vısledku definitivně potvrzenı. Ministr vnitra musí podle volebního zákona do 30 dnů vyhlásit nové volby ve vhodném termínu. Naposledy termín stanovil na 14. září 2019, ÚS ale vykonatelnost jeho rozhodnutí odložil.

U ÚS napodruhé rozhodoval o strakonickıch volbách tříčlennı senát s předsedou Jaromírem Jirsou. Odlišné stanovisko zaujal soudce Jan Filip. Podle něj se podařilo prokázat jen potenciální, nikoliv reálné ovlivnění dělby mandátů. Ocenil rozsáhlou argumentaci krajského soudu, upozornil ale, že justice v běžnıch povolebních lhůtách nebude mít na takové rozbory čas.

"Zdá se tak, že při dalších obecních volbách se mají krajské soudy na co těšit a soudci jejich správních senátů by již měli uvažovat o přihlášce ke studiu politologie či psefologie," uvedl Filip. Psefologie je sociologická disciplína zabıvající se voliči a volbami. I Filip ale souhlasí s odmítnutím stížností, už jen kvůli skartaci hlasovacích lístků.