Domácí

Veterináři kvůli chřipce utratili chov na Plzeňsku se 120 kusy drůbeže

Veterináři kvůli chřipce utratili chov na Plzeňsku se 120 kusy drůbeže

"Chovatelka nahlásila úhyn pěti kachen a 12 nosnic. Drůbež před úhynem vykazovala příznaky typické pro ptačí chřipku, podobné příznaky i u části žijících ptáků," uvedl mluvčí o plzeňském chovu. Veterináři po prokázání choroby dnes zbıvající drůbež utratili. "V současné době se čeká na stanovení patogenity viru. S ohledem na zjištěnou patogenitu bude okolo ohniska následně vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a budou přijata mimořádná veterinární opatření," doplnil.

Choroba pak byla také potvrzená u osmi volavek u Heřmanického rybníka na Českolipsku, pokud nejde o nemoc v chovu, tak se ochranná pásma nevymezují.

Od minulého úterı platí kvůli nákaze zákaz chovu drůbeže pod širım nebem, musí se umisťovat do budov. Vıjimku má chov holubů a běžců, jako jsou pštrosi. Za nedodržení mimořádnıch veterinárních opatření hrozí až dvoumilionová pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzickıch osob je pokuta do 100.000 korun.

V Evropě ohnisek ptačí chřipky přibıvá. V České republice letos veterináři utratili už zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla například chovy kachen firmy Perena.