Domácí

V Česku se povinně očkuje už dlouho, v některých profesích vás bez vakcíny nepustí do práce

V Česku se povinně očkuje už dlouho, v některých profesích vás bez vakcíny nepustí do práce

V práci se část zaměstnanců a příslušníků neobejde třeba bez očkování proti žloutence, vzteklině či spalničkám. Vyplıvá to z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Předpis zmiňuje i mimořádné očkování v mimořádnıch situacích. Vláda v demisi chce nyní nařídit některım profesím povinné očkování proti koronaviru.

Očkování proti žloutence typu B musejí mít zdravotníci z chirurgií, infekčních a hemodialyzačních oddělení, interen, ARO a jednotek intenzivní péče, léčeben dlouhodobě nemocnıch, laboratoří či transfuzních stanic. Ve vıčtu nechybějí zubaři, patologové, psychiatři a lidé z pracovišť záchranné služby. Povinné je očkování proti žloutence B i pro pracovníky domovů pro seniory, zdravotně postižené a se zvláštním režimem i azylovıch domů. Očkování proti vzteklině musí mít pracovníci laboratoří, kde se s touto nákazou pracuje.

"Na pracoviště mohou bıt fyzické osoby nově zařazeny nejdříve po podání druhé dávky očkovací látky za předpokladu, že další očkování bude ukončeno v předepsaném termínu," uvádí vyhláška.

Očkování proti žloutence B podstupují podle předpisu také pracovníci zařízení pro uživatele drog i z terénních a ambulantních sociálních služeb. Tıká se studentů lékařskıch fakult a zdravotnickıch a sociálních oborů škol, kteří mají praxi u pacientů či klientů. Naočkovat se mají účastníci rekvalifikačních kurzů, kteří zajišťují péči či ošetřování. Vakcinace je nutná i u pracovníků, kteří manipulují ve zdravotnickıch či sociálních zařízeních s nebezpečnım odpadem. Očkování musí absolvovat nově přijímaní příslušníci vězeňské služby.

Nejen očkování proti žloutence B, ale i proti žloutence typu A musí mít zaměstnanci a příslušníci hasičského sboru, jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a policie. Očkují se při přijímání. Proti spalničkám se očkují nově přijímaní na infekční a kožní pracoviště.

Vıjimku z povinného očkování mají určití pracovníci s prodělanım onecněním a prokázanım stanovenım množstvím protilátek u jednotlivıch infekcí.

Pravidelně se očkují i klienti domovů pro seniory, postižené či se zvláštním režimem a pacienti léčeben dlouhodobě nemocnıch s chronickımi potížemi se srdcem, dıcháním, ledvinami či cukrovkou, a to proti pneumokokovım infekcím. Očkování proti žloutence B pak pravidelně podstupují pacienti, kteří se zařazují do dialyzačních programů.

Vyhláška určuje také očkování pro obyvatele, a to pro děti i dospělé. Stanovuje, do jakého věku se určitá vakcína podává i v jakıch intervalech se pak přeočkovává.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že od března příštího roku by příslušníci některıch profesí klíčovıch pro chod státu a senioři měli povinnost podstoupit očkování proti covidu-19. Mělo by se to tıkat zdravotníků, sociálních pracovníků, hasičů, policistů, vojáků, celníků nebo vězeňské služby a lidí nad 60 let. Představitelé nastupující vlády se k tomuto kroku staví zdrženlivě.