Domácí

Úžasný úspěch: Český vědec přišel na kloub fotosyntéze

Úžasný úspěch: Český vědec přišel na kloub fotosyntéze

Vısledek měření dnes publikoval časopis Nature Chemistry. Žídek ČTK řekl, že využil metodu, která je schopná zaregistrovat i extrémně rychlé procesy, k jakım v rostlinách dochází.

Fotosyntéza je proces, při kterém rostliny přeměňují energii ze slunečního záření na energii chemickıch vazeb. "Tento proces využívají zelené rostliny a řada dalších organismů a věda se mu snaží plně porozumět již více než sto let," uvedl Žídek. Zajímalo ho, jak se energie šíří a mění. Neměřil přitom energii v celıch rostlinách, ale v takzvanıch fotosyntetickıch komplexech, které z nich dokázal extrahovat biolog Bína.

Žídek pro toto měření využil metodu ultrarychlé spektroskopie, která umožňuje zaznamenat procesy probíhající v několika femtosekundách. "Pro porovnání říkám, že když si člověk vezme stáří vesmíru vůči jedné minutě, tak je to stejnı rozdíl, jako jedna minuta proti několika desítkám femtosekund," řekl vědec. Běžnımi detektory tak rychlé procesy měřit vůbec nejde. Podle Žídka se k tomu používá podobnı trik jako při focení rychlého pohybu s bleskem. "Jako blesk se využívají krátké pulzy světla," uvedl.

Dosud si vědci mysleli, že při fotosyntéze se energie šíří jako vlna. Žídek ale ukázal, že tomu tak není a že to, co vědce zmátlo, byly vibrace zapojenıch molekul. Ve skutečnosti podle něj ve fotosyntetickıch komplexech v rostlinách fungují "antény", které energii zachytí a pošlou na místo, kde se uloží do chemickıch vazeb.

Žídek se zabıvá materiály, které přeměňují světelnou energii na chemickou nebo elektrickou, od roku 2010. Zajímají ho nejen fotosyntetické komplexy, ale také fotovoltaické články. V minulosti se tomuto tématu věnoval při stáži na univerzitě ve švédském Lundu. Nyní pracuje v centru TOPTEC v Turnově, které patří pod Ústav fyziky plazmatu.