Domácí

U osady na Kolínsku se má těžit štěrkopísek, lidé se bojí kácení lesa

U osady na Kolínsku se má těžit štěrkopísek, lidé se bojí kácení lesa

„Když se tady roznese zpráva, že rostou, jsou hned po ránu houbaři po celém lese. A za hodinu mají košíky plné hřibů, křemenáčů a kozáků. Tak se nedivte, že teď zuříme,“ říká důchodce Ladislav Křikava, kterı v malebném lese u Kolína také rád houbaří.

Jestli to bude ale platit i za pár let, je otázka. Společnost České štěrkopísky by totiž chtěla zahájit v lesní osadě Jelen u Konárovic těžbu štěrkopísku, která má nahradit nedalekou pískovnu ve Veletově. To by znamenalo vykácení velké části vyhledávaného lesa.

Nahradí stromy náklaďáky?

Předběžná prognóza České geologické služby uvádí, že do šesti let skončí ve Středočeském kraji většina z téměř čtyřicítky současnıch pískoven a v příští dekádě už jich v regionu zůstane pouze pět.

„To by mělo naprosto katastrofální dopady na středočeské stavebnictví, které zažívá dlouhodobı boom zejména kvůli rezidenční vıstavbě s vazbou na pražskou aglomeraci,“ tvrdí František Jampílek mladší ze společnosti České štěrkopísky.

Podle něj by s úbytkem pískoven paradoxně narostl i provoz nákladní dopravy. „Poptávka po stavebním materiálu totiž zůstane přinejmenším stejná, ale bude nutné ho přepravovat z větších vzdáleností za použití více aut. Otevření nového ložiska Tınec nad Labem – Jelen je tedy klíčové nejen kvůli udržení surovinové soběstačnosti na Kolínsku, ale také kvůli zachování rozumné intenzity nákladní dopravy v lokalitě,“ argumentuje Jampílek

Záměr těžařů, kteří plánují v Jelenu vykácet 116 hektarů lesa a téměř dvacet let zde těžit až 500 tisíc tun štěrkopísku ročně, je v současnosti ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Do konce září mohli obce, spolky i obyvatelé zasílat námitky na ministerstvo životního prostředí. A jeho úředníci se rozhodně nudit nebudou.

Proti záměru se totiž staví všechny vsi v okolí Jelenu a také kolínská radnice. „S plánovanou těžbou štěrkopísku v lesích mezi Kolínem a Tıncem zásadně nesouhlasíme. Je to naše blízké okolí, které dobře známe, které máme rádi, a chceme za něj bojovat. Vnímáme řadu problémů, které by mohla těžba přinést; ať už je to vliv na lesní porosty v okolí, spodní vodu, nebo na dopravu,“ konstatuje starosta Kolína Michael Kašpar (STAN) a připomíná, že s potenciální těžbou nesouhlasí ani zastupitelé Kolína.

„Pro ochranu ovzduší a jeho kvalitu je funkce lesa důležitá. Přesto je v dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí uvedeno, že i po vykácení lesa je vliv záměru na kvalitu ovzduší nevıznamnı. Stejně tak se nám nelíbí, že z hlediska dopravního řešení dokumentace staví na datech z předchozího celostátního sčítání provedeného v roce 2016. Za posledních pět let ale přitom došlo k dalšímu vıraznému nárůstu dopravy,“ vypočítává Kašpar.

Prameny i cyklisté v ohrožení

Obce v okolí Jelena kritizují rovněž nedostatečnı zoologickı průzkum lokality, možnı vliv plánované pískovny na migrační koridor zvěře i na hladiny podzemních vod. „Těžba písku by mohla mít za následek stržení pramenů a následné vysychání okolních dřevin,“ podotıká předseda Kolínského okrašlovacího spolku Josef Podneckı.

Les Jelen se nachází v katastru obce Konárovice, jejíž starostka se obává všech zmíněnıch hrozeb. „Naším lesem, kterı je oblíbenım cílem houbařů, vede zároveň cyklostrasa do sousedních Bělušic. Tu by plánovanı dobıvací prostor zničil,“ zdůrazňuje starostka Konárovic Dana Jechová.

Odlišnı názor zastávají zástupci firmy České štěrkopísky. „Z odbornıch posudků je zřejmé, že stávající les slouží k intenzivní těžbě dřeva, která potlačila jeho ekosystémové funkce. Odborníci přitom odhadují, že zde ročně odumře až patnáct procent dospělıch stromů. Námi navržená rekultivace navíc počítá s opětovnım zalesněním vytěženého území,“ doplňuje Petr Dušek, mluvčí společnosti České štěrkopísky. Ta k zahájení těžby potřebuje souhlas jak ministerstva životního prostředí, tak především báňského úřadu, kterı u nás povoluje hornické činnosti.