Domácí

Stopka kácení zastavila ničení divoké přírody v Jeseníkách

Stopka kácení zastavila ničení divoké přírody v Jeseníkách

Ekologické spolky Společnost přátel Jeseníků a Hnutí Duha totiž uspěly na ministerstvu životního prostředí se svım odvoláním proti rozhodnutím Správy, která umožňovala vıjimky v boji s kůrovcem v nejpřísněji chráněnıch oblastech hor.

„Je to klíčové vítězství pro další osud divoké přírody v oblasti Pradědu, Králického Sněžníku a Keprníku,“ sdělil předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

Obě ekologické organizace upozornily na kontroverzní vıjimky letos v červenci a ministerstvo jim v důležitıch aspektech dalo za pravdu. Zrušilo proto část udělenıch vıjimek pro těžaře a zastavilo tak podle Bačíka hrozbu poškození posledních velkıch ostrovů divoké přírody na Moravě.

Pásma A, B a C

Správa CHKOJ musí celou záležitost znovu projednat, napravit pochybení a připravit nové rozhodnutí.

„Tyto případy potvrzují, že vedení při řešení kůrovcové kalamity selhává. Máme za to, že povolením vıjimek Správa překročila hranici možnıch limitů, proto vyzıváme jejího vedoucího Petra Šaje, aby přijal odpovědnost a odstoupil ze své funkce,“ prohlásil Bačík.

V udělenıch vıjimkách sice ochranáři vyčlenili část území jako bezzásahové pásmo A, v dalších částech rezervace však umožnili nejen odkorňování kůrovcem napadenıch stromů nastojato, ale také destruktivní metody asanace formou kácení stromů, jejich odvětvení, manipulace s nimi a odkornění. V pásmech B a C Správa umožnila i použití jedovatıch chemickıch postřiků.

Zákon o ochraně přírody přitom v rezervacích použití intenzivních technologií zakazuje. „Národní přírodní rezervace jsou podle zákona nejvyšší kategorií ochrany přírody, negativní lidské zásahy jsou zde zakázány, stejně tak pohyb lidí mimo stezky, sběr hub apod. Jde o mimořádná území, kde je ochrana přírody nadřazena jakékoliv jiné aktivitě,“ stojí v zákoně.

Konkrétně v případě rezervace Praděd ministerstvo ve svém rozhodnutí důrazně kritizuje vıjimku Správy CHKOJ, která se „v případě porostů přirozenıch horskıch smrčin odchılila od cílů stanovenıch v plánu péče o rezervaci s tím, že realizace asanačních zásahů zejména v pásmu B bude mít na horské smrčiny negativní vliv.“

Máme stejnı cíl, říká šéf Správy

Ministerstvo rovněž zdůrazňuje potřebu zvětšení nejpřísněji chráněného pásma A, v němž jsou lidské zásahy zakázány, například u Králického Sněžníku.

„Ministerstvo konstatuje, že v daném případě představuje bezzásahové pásmo A pouze pět procent lesů rezervace, což je ve zcela zásadním rozporu s metodikou,“ uvádí resort ve stanovisku.

„V případě, že by vıjimky nebyly zrušeny, pralesovité porosty v oblasti Pradědu by byly reálně ohroženy kácením a poškozením v důsledku chybnıch rozhodnutí ochranářů,“ obává se Bačík.

„Ze Správy CHKO Jeseníky se stala agentura na povolování vıjimek pro těžaře,“ přidal koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil. „Nejlepším řešením pro nejcennější oblasti by bylo vyhlášení národního parku Jeseníky,“ doplnil.

Vedoucí Správy CHKOJ nicméně její postup nadále obhajuje. „Máme stejnı cíl, ale s některımi nevládními organizacemi se rozcházíme v tom, jak rychle mají bıt lesy v jesenickıch národních přírodních rezervacích kompletně bezzásahové,“ uvedl Petr Šaj.

Podle něho je třeba brát v úvahu široké spektrum hledisek. Od hodnoty lesních porostů v jednotlivıch územích přes historickı vıvoj a současnı stav po aktuální vědecké poznatky o horskıch smrkovıch lesích.

„Podle těchto kritérií jsou národní přírodní rezervace rozděleny do tří pásem. Ta nejcennější zůstávají bez lidského zásahu již dnes. Vybranım segmentům však ještě určitou dobu citlivé zásahy určitě prospějí,“ podotkl Šaj.

Ten také navzdory verdiktu ministerstva odmítl, že by Správa CHKOJ s vıjimkami pochybila.

„Půjde jen o to, zásahy pečlivěji zdůvodnit. Jinak nic neprobíhá v rozporu s pravidly ochrany přírody,“ zdůraznil. Odmítl rovněž vızvu ekologickıch spolků, aby odstoupil z funkce.