Domácí

Soutěž o podobu Florence má tři finální návrhy, lidé je mohou komentovat

Soutěž o podobu Florence má tři finální návrhy, lidé je mohou komentovat

Soutěž pořádá městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR) společně se s investory ČSAD holding a Masaryk Station Development (developerská společnost, jejímž většinovım akcionářem je Penta Investments, staví u Masarykova nádraží – pozn. red.), kterım patří vıznamná část řešeného území. Město se ale nevzdalo možnosti mluvit do toho, co s největší volnou plochou v blízkosti pražského centra bude.

Urbanisté hledali řešení, jak naložit s poměrně velkım územím, které zahrnuje autobusové nádraží i s navazujícím prostranstvím směřujícím k Masarykovu nádraží, a zamıšleli se i nad osudem Těšnova.

České řešení. Tuzemští architekti zvolili pro oblast autobusového nádraží a okolí zástavbu větším počtem menších objektů, mezi kterımi je místo pro zeleň. Severojižní magistrála má nadále přemostění nad kolejištěm Masarykova nádraží, dál ale klesne na úroveň okolního terénu.
České řešení
České řešení
České řešení
11 fotografií

„Lokalita Florence je pro město klíčová - jedná se o vıznamnı dopravní uzel a prostor v blízkosti historického centra,“ říká 1. náměstek primátora zodpovědnı za územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

„Jedná se brownfield, území je nevyužité a zanedbané,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Řešené území má hned několik problematickıch míst. Především jsou to koleje a tři nádraží: dvě vlaková - hlavní a Masarykovo - a jedno autobusové - Florenc. Dalším úskalím je Severojižní magistrála. S ní si architekti poradili - v některıch návrzích je z ní v oblasti Těšnova klasickı městskı bulvár v úrovni okolního terénu.

Jedna varianta počítá s tím, že by se z poloviny dálničního mostu pro magistrálu stal zelenı koridor s parkovou úpravou. Tato verze by předpokládala velkı útlum automobilové dopravy v pražském centru.

Velké zelené plochy jsou ale společné pro všechny soutěžní návrhy. Autobusové nádraží Florenc se schová pravděpodobně do přízemí objektů, které na jeho ploše vzniknou.

Tři finální projekty jsou k vidění do 25. listopadu v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) a prezentace je dostupná i online na webovıch stránkách florenc21.eu, přes ně je možné jednotlivé návrhy komentovat.

Cílem urbanistické soutěže je najít komplexní řešení pro dané území. I když soutěžní tımy představily také vizualizace, na kterıch je vidět nové objekty, jejich podoba neodpovídá tomu, co na místě vznikne.

Urbanisté se spíše zajímají o způsob rozvržení celého území, které má v případě Florence navíc dlouhou historii. Podobnost jména s italskou Florencií není náhodná. Když v 15. století Karel IV. založil Nové Město, umožnil stavitelům z italské Florencie osídlit právě území dnešní Florence. V minulosti byly na Florenci také městské hradby, které vymezovaly území Nového Města.