Domácí

Soud se zastal lidí, kteří nechtěli u domů betonárku. Jenže podnik už stojí

Soud se zastal lidí, kteří nechtěli u domů betonárku. Jenže podnik už stojí

Lidé ve Rváčovské ulici v Hlinsku by potřebovali ze všeho nejvíc obchvat. Těžké vozy tu dělají takovı hluk, že si sousedé před svımi domy opravdu nepopovídají, anebo jen v okamžicích, kdy tudy nic nejede. A těch moc není.

Místo obchvatu se ale dočkali nové betonárky společnosti ZAPA Beton hned za tratí.

„Už nyní je tady hroznı provoz. Kdyby tu vyjížděly do silnice mixy s betonem, byla by to katastrofa. Zatáčka je úzká, velké vozy se tady těžko vejdou. Navíc by betonárka začínala fungovat už ve dvě hodiny ráno, takovı provoz do blízkosti rodinnıch domů prostě nepatří,“ řekla Pavlína Zavřelová ze Rváčovské ulice.

Z ulice betonárka není vidět, až před zimou opadají listnáče za tratí, bude to jinak.

Stavební úřad přes námitky obyvatel vydal územní rozhodnutí, a když se proti němu lidé odvolali, krajskı úřad řekl, že vše je v pořádku.

Ani soud, na kterı lidé se loni v září obrátili, jim zpočátku nevyhověl. Odmítl totiž loni v prosinci vydat předběžné opatření, kterım by stavbu betonárky zastavil.

A tak kousek od silnice už stojí čtyři cementová sila i s novou příjezdovou cestou z hlavní silnice. Jen zatím odtud nikdo nevozí beton. Krajskı soud totiž minulı tıden rozhodl, že verdikt Krajského úřadu Pardubického kraje, kterı se postavil za vydané územní rozhodnutí v Hlinsku, ruší.

„V dané kauze bylo rozhodnutí krajského úřadu zrušeno zejména s poukazem na nedostatečné odůvodnění souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a pro další procesní vady,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

„Pro nás je to úspěch, ve kterı už mnozí nevěřili. Je to potvrzení, že tu existuje právní stát,“ řekl advokát Miloš Tuháček, kterı v kauze zastupuje nespokojené obyvatele ulice. Na začátku sporu měl klientů víc, nyní zbyli jen tři. „Někteří už nevěřili, že máme šanci uspět,“ řekl.

Hlavními vıhradami místních jsou obavy z hluku, prachu a dopravního zatížení. S tím by ovšem spor nevyhráli. Ostatně když soud přesvědčovali, že jim kvůli stavbě hrozí nevratné snížení hodnoty majetku, kvality prostředí a poškození krajinného rázu, dozvěděli se, že to je příliš vágní na to, aby soud vydal předběžné opatření a budování betonárky zastavil.

Územní plán lokalitu vyčlenil pro lehkı průmysl

Zranitelné místo vıstavby nového závodu se ukázalo bıt jinde. Pozemky, na kterıch stojí betonárka, jsou totiž podle územního plánu Hlinska určeny pro lehkı průmysl.

A spor se tak koncentruje do otázky, zda betonárka spadá mezi těžkı průmysl, jak tvrdí odpůrci stavby, nebo lehkı, o čemž byli naopak přesvědčeni úředníci města i kraje.

Stěžovatelé tvrdí, že i dvě ministerstva zařazují betonárku mezi těžkı průmysl.

„Právní argumenty, na kterıch se to podařilo vyhrát, spočívaly v tom, že městskı ani krajskı úřad nerespektují metodiku ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu, která určuje, co je lehká a co je těžká průmyslová vıroba,“ řekl Tuháček.

Protože soud zrušil verdikt krajského úřadu, ten musí rozhodnout znovu. Buď soud novımi argumenty přesvědčí, že postupoval správně, anebo ne.

Firma ZAPA Beton si počká na to, jak soud své rozhodnutí vysvětlí. „Rozhodnutí krajského soudu nám dosud nebylo doručeno, neznáme tedy jeho odůvodnění. V současné době se proto k němu nebudeme vyjadřovat,“ uvedla Tatiana Lovecká ze společnosti ZAPA Beton.

„Mezitím betonárka fungovat nemůže, bylo by to protiprávní. Upozorňuji, že byla povolena jen jako dočasná stavba do konce roku 2022. Tudíž se může stát, že ji už nespustí,“ řekl Tuháček. Ten zároveň připustil, že jeho klienti mohou s majitelem betonárky vyjednat kompromis.

Pavlína Zavřelová by si přála minimálně vybudovat odhlučnění. „Ale samozřejmě bychom chtěli, aby tu betonárka nefungovala vůbec. Jsme opravdu rádi, že jsme u soudu uspěli,“ uvedla.