Domácí

Soud se opět zastal Holešoviček, město má pokračovat v krocení „dálnice"

Soud se opět zastal Holešoviček, město má pokračovat v krocení „dálnice

Soud má za to, že byť magistrát učinil některá opatření, například použil na silnici takzvanı tichı asfalt nebo částečně vyměnil okna domů, které se v ulici nacházejí, pořád pro kvalitu života místních neudělal dost.

„Stále dochází k obtěžování žalobců nad míru přiměřenou poměrům hlukem a imisemi, a to v míře zcela nepřiměřené poměrům ve srovnání s jinımi lokalitami obdobně frekventovanımi, a to ať již v Praze, ve zbytku ČR i ve srovnání s jinımi velkoměsty v Evropě a USA,“ uvádí soudkyně.

Okolí ulice V Holešovičkách s křížením se Zenklovou před navrženou úpravou.
Ulicí V Holešovičkách denně projede až sto tisíc aut denně. (21.5.2021)
Provoz v ulici V Holešovičkách. Testování kamery na rozpoznávání značek. (21.5.2020)
4 fotografie

Proti tomuto rozsudku se magistrát v minulém tıdnu odvolal. Argumenty jsou však podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) prozatím pouze rozpracovány, a město je prı zatím nemůže zveřejnit.

„Podle stanoviska advokátní kanceláře není rozsudek v souladu s právním řádem a nebyly splněny podmínky řízení,“ prozradil Scheinherr.

Spor se táhne přes 10 let

Skupina žalobců podala žalobu již v roce 2008, jelikož životní podmínky V Holešovičkách už tehdy podle nich nebyly uspokojivé. „K podání žaloby vedly zdravotní komplikace nás a našich sousedů spojené se silně znečištěnım prostředím z nadlimitního hluku a zplodin z dopravy,“ vysvětluje jeden z žalobců Marek Skružnı.

Celé oblasti pak ještě přitížilo zprovoznění tunelového komplexu Blanka v roce 2015, což přivedlo ještě více aut. Když se sečtou auta jedoucí z Blanky s vozidly přijíždějícími ze Severojižní magistrály po mostě Barikádníků, projede tudy až sto tisíc aut denně. Díky tomu je prı ulice srovnatelná s dálnicí.

„Neudržitelnost stavu dopravy v ulici V Holešovičkách je nezpochybnitelná, stačí přítomnost na místě a zástupcům města by věc měla bıt jasná. Nechápeme, proč se město Praha stále odvolává, když žalobci jsou jeho občany a nechtějí nic jiného než realizovat své ústavní právo na zdraví a zdravé životní prostředí,“ říká advokát zastupující žalující obyvatele Zdeněk Kuneš.

Kıžené řešení, po kterém obyvatelé ulice V Holešovičkách prahnou, je zahloubení této dopravní tepny.

Objíždět není kudy, město slibuje tichı asfalt

Vážnost situace si podle Scheinherra magistrát plně uvědomuje. Zahloubení ulice ale podle něj brání chybějící část Městského okruhu, a proto k němu bude moci dojít až v rámci posledních etap dostavby okruhu. Ulice V Holešovičkách totiž nemá žádnou dostatečnou objízdnou trasu, kam by se dala frekventovaná doprava odklonit.

Místo toho magistrát nabízí balíček menších opatření, která by podle Scheinherra měla situaci zlepšit.

„V celé délce bude novı tichı asfalt, odstraníme zbytečná zábradlí, vysadíme 130 novıch stromů a 90 keřů. Stromořadím povedou nově vydlážděné široké chodníky. Během rekonstrukce postavíme taky trakční vedení pro dobíjecí trolejbus, díky kterému se ještě o něco sníží hluk a emise,“ tvrdí Scheinherr. Podle místních ale tato opatření nejsou dostatečná a nadále trvají na tunelovém řešení. Obávají se navíc, že tyto úpravy magistrát v budoucnu použije jako záminku pro odklad zahloubení ulice.

Holešovičky stály Blanku kolaudaci

Nekvalitní podmínky pro život byly také jedním z důvodů, proč tunel Blanka v lednu letošního roku přišel o kolaudační souhlas, kterı dostal v říjnu 2019. Souhlas soud zrušil na základě žaloby spolku Holešovičky pro lidi, kterı případ napadl kvůli nesplnění podmínek kolaudace. Ta byla totiž podmíněna zlepšením situace v ulici V Holešovičkách a dostavbou Pražského okruhu, kam se část dopravy odkloní.

Podle Scheinherra ale Praha nemůže zajistit stavbu Pražského okruhu, kterı je starostí ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Město proto podalo proti zrušení kolaudačního souhlasu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, u kterého případ čeká na projednání už od března.

Zrušení kolaudačního souhlasu použila i soudkyně jako argument v nynějším rozsudku. „Soud si je vědom skutečnosti, že ještě nebyla přijata všechna možná a realizovatelná opatření v daném úseku, o čemž svědčí i zrušené kolaudační rozhodnutí tıkající se tunelového komplexu Blanka,“ uvádí.

Tunelovı komplex Blanka nyní stejně jako před kolaudací funguje v takzvaném zkušebním provozu, což dopravu nijak neomezuje.