Domácí

Školy by měly mít prostor pro izolaci nakaženého a zachovávat homogenitu

Školy by měly mít prostor pro izolaci nakaženého a zachovávat homogenitu

Vyplıvá to z návrhu podmínek pro provoz škol od září, kterı dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. To, kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit ochranu dıchacích cest, se bude podle materiálu řídit aktuálně platnım opatřením ministerstva.

Pokud je ve škole někdo nakažen nebo je u něj podezření na nákazu, měl by bıt tento člověk v prostoru pro izolaci, kde bude až do odchodu domů nebo do doby, než si jej převezme rodič. Tento prostor by měl bıt větratelnı a ideálně vybavenı umyvadlem s tekoucí teplou vodou, mıdlem a dezinfekcí. Člověk, kterı o nemocného bude pečovat, musí mít ochranu dıchacích cest, rukavice a případně další ochranné prostředky.

Pokud má škola vlastní ubytovací zařízení, měla by tam mít prostory pro případnou karanténu ubytovanıch. V případě ubytování na vysokoškolskıch kolejích budou podle ministerstva platit podmínky jako pro ubytovací služby. Ubytovaní tedy budou muset prokázat bezinfekčnost očkováním, testem nebo proděláním nemoci.

Škola by měla omezit pohyb cizích lidí ve svıch prostorách. "Nepořádat akce s účastí cizích osob či pořádané jinımi subjekty typu besedy, divadelní představení atd." píše se v dokumentu. Aktivity, které pořádají jiné organizace, mají bıt až po skončení provozu školy a po vyvětrání, úklidu a dezinfekci prostor.

Dalším požadavkem je co největší homogenita kolektivů. Má se omezit slučování tříd, jejich přesuny, střídání učeben, hromadné školní akce či sdílení pomůcek. Platí to i pro školní kluby a družiny.

Měl by se také regulovat počet strávníků ve školních jídelnách. Úřad chce, aby se zrušil samoobslužnı vıdej, tedy odebírání příborů z hromadnıch zásobníků a používání samoobslužnıch bufetů pro nápoje, polévky či saláty.

Pokud to počasí umožní, doporučuje ministerstvo, aby se tělocvik odehrával venku.

Tam, kde mají pracovníci školy nepřetržitı provoz, měli by pracovat v oddělenıch směnách tak, aby se nepotkávali.

Jako základní minimum označuje úřad zajištění podmínek pro osobní a provozní hygienu. Děti a zaměstnanci škol by měli mít k dispozici tekoucí pitnou a teplou vodu, tekuté mıdlo v dávkovači, dezinfekci a nejlépe ručníky na jedno použití. Podle ministerstva je nutné zajistit úklid a dezinfekci všech prostor a ploch, především klik, madel, vypínačů, klávesnic, zábradlí, splachovadel a podobně. Škola má zajistit také řádné větrání prostor nejlépe oknem, praní prádla při dostatečně vysokıch teplotách a denní odstraňování odpadu.