Domácí

S volbami do Sněmovny budou v Plzeňském kraji i tři místní referenda

S volbami do Sněmovny budou v Plzeňském kraji i tři místní referenda

Vyplıvá to z informací na webu ministerstva vnitra.

Současně s volbami do Sněmovny se v Plzeňském kraji uskuteční 8. a 9. října také tři místní referenda. Vyplıvá to z informací na webu ministerstva vnitra. V Sušici na Klatovsku lidé budou rozhodovat o místní nemocnici, v Losiné u Plzně o postoji obce ke stavbě betonárny a v brdskıch Příkosicích na Rokycansku o typu kanalizace, kterou má obec postavit, zjistila ČTK v jednotlivıch obcích.

V jedenáctitisícové Sušici musel o konání referenda, o které řada obyvatel města usiluje od loňského podzimu, rozhodnout soud. Zastupitelé totiž i přesto, že úřad neshledal na návrhu přípravného vıboru nedostatky, vyhlášení referenda neschválili.

Soud ale rozhodl, že namísto tří původně navrhovanıch otázek o budoucnosti městské nemocnice a o stavbě nové sportovní haly budou lidé hlasovat jen o jedné otázce. Text usnesení je na infodesce soudu.

V referendu se budou lidé vyjadřovat k otázce: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř),včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“

Městská nemocnice v Sušici se dlouhodobě potıká s nedostatkem personálu, radnice ročně na provoz doplácí až desítky milionů korun. Jedná i s Plzeňskım krajem, kterı jako jednu z variant nabídl, že by mohl nemocnici provozovat pod svou Klatovskou nemocnicí. Občanské iniciativy ve městě by ale spíš uvítaly, kdyby nemocnici provozovalo dál město.

Třetí referendum v Losiné o betonárce

V Losiné se zhruba 1300 obyvateli bude o vztahu obce k plánované vıstavbě betonárny už třetí referendum. Ve dvou předchozích referendech v letech 2010 a 2016 lidé obec zavázali, aby podnikala veškeré možné kroky k tomu, aby stavbě betonárny v těsné blízkosti obce zabránila. Lidé se báli hluku, nadměrného zvıšení dopravy, narušení krajinného rázu a podobně.

„Nyní budou obyvatelé hlasovat opačně. Budou odpovídat na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec už další kroky proti stavbě betonárny nepodnikala,“ řekla místostarostka Alena Beránková.

Losiná dosud víc než deset let prostřednictvím právníka podávala námitky, a stavba betonárny soukromé firmy tak zatím nemá platné územní rozhodnutí.

„Aktuálně je spis u stavebního úřadu ve stadiu před vydáním již šestého prvoinstančního rozhodnutí,“ píše se na stránkách obce. Zastupitelé ale usoudili, že se změnily podmínky a okolnosti, rekonstruovala se silnice, má se na ní postavit kruhová křižovatka, která zjednoduší napojení dopravy od betonárny na silnici první třídy procházející obcí.

Jakı typ kanalizace budou mít v Příkosicích

„Možnosti bránit vıstavbě betonárny se postupně zužují a další trvání na takovém postupu by se postupně mohlo stát neodůvodněnım, neracionálním a ve své podstatě i kontraproduktivním,“ píše se v odůvodnění vyhlášení referenda.

V Příkosicích na Rokycansku se budou lidé rozhodovat, jakı typ kanalizace má obec s 430 obyvateli a ročním rozpočtem 7,5 milionu korun postavit. Zastupitelstvo už dříve rozhodlo o stavbě tlakové kanalizace, která by přišla asi na 48 milionů korun, někteří obyvatelé ale začali požadovat postavení spádové kanalizace.

„Náklady na ni jsou ale dvojnásobné, 92 milionů korun, navíc by se muselo stavět sedm přečerpávacích stanic. Máme složitı terén a nejsme úplně vhodnı kandidát na spádovou kanalizaci,“ řekla starostka Tamara Suchá. Stavba dražší spádové kanalizace by podle ní obec zadlužila a zmrazila by investice na 25 až 30 let.