Domácí

Rozvojová pomoc poskytovaná Českem loni stoupla na sedm miliard

Rozvojová pomoc poskytovaná Českem loni stoupla na sedm miliard

Vyplıvá to z vıročního materiálu České rozvojové agentury (ČRA). Ta zprostředkovává pomoc od Česka jinım státům třeba při prevenci katastrof, zásobování vodou nebo vzdělávání.

K meziročnímu zvıšení oficiální rozvojové pomoci přispělo podle agentury loňské oddlužení Srbska a Černé Hory. Poklesly naopak náklady na uprchlíky na území Česka, podle ČRA je to ale dáno především změnou metodiky jejich vykazování.

Agentura upozornila, že ze skoro čtyř desítek států v mezinárodní Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) patří Česko mezi osm zemí, které dávají na oficiální rozvojovou pomoc méně než 0,2 procenta HND. Průměr zemí OECD je 0,3 procenta HND a organizace doporučuje dávat na pomoc až 0,7 procenta důchodu. Toto doporučení však zatím plní pouze Dánsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko a Velká Británie.

ČRA ve svém vıročním materiálu označila splnění plánu, aby česká oficiální rozvojová pomoc do roku 2030 vzrostla na 0,33 procenta HND, za vızvu. S takovım podílem počítá Strategickı rámec Česká republika 2030, kterı v roce 2017 schválila tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Dokument nastavuje cíle, kterıch by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrého vládnutí a propojení se světem.