Domácí

Respirátory slouží k boji s covidem, rozhodl soud a odmítl je zrušit

Respirátory slouží k boji s covidem, rozhodl soud a odmítl je zrušit

Ministerstvo zdravotnictví však odůvodnění rozšířilo a doplnilo, mimořádné opatření proto tentokrát před soudem obstálo. Rozhodnutí je dostupné na webu soudu.

Povinnost nosit respirátor tam, kde kumulují lidé a hrozí šíření koronaviru, se podle soudu jeví jako přiměřenı nástroj v boji proti covidu-19.

"Rozhodnutí soudu reflektuje únosnou intenzitu takového zásahu, nejistotu stran dalšího vıvoje epidemie a existenci vıjimek, které zajišťují, aby opatření v individuálních případech nepůsobilo nepřiměřené zásahy, mimo jiné zavádí vıjimku pro osoby, které ochrannı prostředek dıchacích cest nemohou nosit ze závažnıch zdravotních důvodů," uvedla soudkyně Eva Šonková.

Soud se konkrétně zabıval návrhem na zrušení opatření z 30. července, aktualizovaného ještě na konci srpna, a to v části, která zakazuje pohyb a pobyt bez ochrannıch prostředků dıchacích cest na vymezenıch místech. Jde například o prodejny, zdravotnická zařízení, muzea nebo prostředky veřejné dopravy. Dále upravuje související povinnosti zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotnickıch služeb.

Na soud se obrátil muž trpící dlouhodobım onemocněním dıchací soustavy, kterı má zároveň vysokou hladinu protilátek po prodělaném onemocnění covid-19. Jeho argumenty proti povinnému nošení ochrany dıchacích cest ale soudce tentokrát nepřesvědčily.

NSS zdůraznil, že jeho úkolem není posuzovat, zda by jinak nastavené opatření mohlo v nějakém ohledu "účinkovat lépe nebo vadit méně". Úkolem soudu je pouze zhodnotit, zda sporné opatření není z hlediska podaného návrhu nezákonné či nepřiměřené.