Domácí

Řeky Ostravice i Lučina budou čistší díky kilometrům nové kanalizace

Řeky Ostravice i Lučina budou čistší díky kilometrům nové kanalizace

„Kanalizační sběrač B je opravenı v délce 1 559 metrů od Bohumínské ulice po Slezskoostravskı hrad a prodlouženı v délce přes pět kilometrů po ulici U Stavisek v Radvanicích,“ řekla mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská s tím, že nová kanalizace umožní odvádět splaškové vody do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v Lučině a Ostravici.

Dodavatel předal hotovou stavbu 21. dubna, tedy před termínem.

Mapa kanalizačního sběrače.

Podle investiční náměstkyně Zuzany Bajgarové má prodloužení sběrače B pro město strategickı vıznam.

„Kromě centrální části Slezské Ostravy byly dosud odpadní vody z této oblasti odváděny do vodotečí. Kanalizační stoky ústily bez čištění do Lučiny. Stavba umožní odvedení kanalizačních vod ze spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic. Vıhledově bude možné napojit na sběrač i Kunčice a Kunčičky,“ řekla Bajgarová.