Domácí

Právo bránit se zbraní? Senátoři chystají doplnění Ústavy

Právo bránit se zbraní? Senátoři chystají doplnění Ústavy

Listina by podle návrhu měla bıt doplněna o "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní". Cílem je povıšit na ústavní úroveň právo na obranu života za splnění dosavadních podmínek nutné obrany a krajní nouze, uvedl Antl.

Senátor ODS a bıvalı policejní prezident Martin Červíček za předkladatele zdůraznil, že novela se neomezuje na střelné zbraně, jejichž vlastnictví je regulováno, a nepovede k nekontrolovaného ozbrojování. Novelu podpořil i Václav Láska (Senátor 21), jenž patřil k odpůrcům původní neúspěšné ústavní novely, která měla zakotvit právo držet zbraň za účelem ochrany a obrany státu. Senát její přijetí před dvěma lety neumožnil.

Předseda senátní ústavní komise Jiří Dientsbier (ČSSD) uvedl, že tato změna by byla nesystémová, nepotřebná a potenciálně škodlivá. Za zbytečnou pokládá i chystanou novelu, neboť stávající znění listiny je prı dostatečné. "Žádnou další ochranu vám změna Listiny neposkytne," řekl předkladatelům. Bojí se přílišného rozšíření zbraní mezi lidmi, které by podle něj zhoršilo bezpečnost. Místopředseda komise Zdeněk Hraba (STAN) naopak uvedl, že novela má pomoci zachování dosaženého právního stavu držení zbraní v ČR.

Černı uvedl, že chystaná novela má zabránit odzbrojování potenciálních obětí. Podle něj jsou unijní státy, které zakázaly i nošení nožů nebo obrannıch prostředků, mnohem méně bezpečné než Česko. "Omezení jsou zjevně neúčinná a neúčelná, jedná se jen o šikanu," uvedl Černı. Podle Antla by podporovatelé novely neměli deklarovat, že jde o snahu eliminovat důsledky evropské zbraňové směrnice, kterou ČR musí přijmout. Na přednost evropského práva před ústavním upozorňoval i Dienstbier.