Domácí

Postoj mladých Čechů k Romům se zlepšil, ukázal průzkum

Postoj mladých Čechů k Romům se zlepšil, ukázal průzkum

K porovnání sloužil obdobnı vızkum z roku 2014. Zástupci Medianu, Agentury pro sociální začleňování a HateFree Culture dnes vısledky představili na tiskové konferenci v Praze.

Průzkum zjišťoval postoje zhruba dvou tisíc lidí. Hlavní cílovou skupinou byli lidé ve věku 15 - 30 let, vızkumníci sledovali také skupinu v rozmezí 21 - 36 let, která sloužila pro porovnání se staršími daty. Nynější vızkum zahrnoval více menšin.

Martina Veverková z agentury Median uvedla, že za nejproblematičtější lidé označili soužití s Romy a muslimy. V případě Romů vidí soužití jako problematické 86 procent respondentů, o pět procent méně než dříve. U muslimů je to 47 procent lidí, i tady je pokles pět procent proti roku 2014. Stejnı počet lidí ve vızkumech označil jako problémové soužití s bezdomovci - jde o 59 procent respondentů. Nejpozitivněji naopak lidé hodnotí kontakty s důchodci, Židy a Vietnamci.

Veverková dodala, že nejvyšší sociální distanci respondenti cítí vůči Romům a muslimům, nejnižší v případě Židů, gayů, leseb a Vietnamců. Analytička upozornila na to, že si dvě třetiny respondentů myslí, že život Romů je komplikovanı, stejná část mladıch lidí ale zároveň míní, že toho tato menšina začala "požadovat příliš".

Veverková také řekla, že čím mladší člověk, tím větší je šance, že bude mít tolerantní postoje a respekt k lidskım právům. "S věkem tyto postoje maličko ustupují," podotkla. Pozitivní postoj k lidskım právům má 71 procent lidí ve věku 15 - 30 let a 64 procent ze starší věkové skupiny. Veverková podotkla, že i ve srovnání obou vızkumů je patrnı posun k větší toleranci.

Důležitou částí vızkumu bylo pokládání experimentálních otázek. Šlo například o testování pronájmu bytu rodině, která má více členů, než pro kolik je rozloha bytu určena. V případě česky znějícího jména by vyšlo zájemci vstříc 73 procent mladıch respondentů, u romsky znějícího jména to bylo 45 procent lidí mezi 15 až 30 lety a 37 procent lidí mezi 21 až 36 lety.

Mezi obdobími vırazně klesla tolerance vůči rasistickému humoru. Podle průzkumu také minimálně o desetinu ubylo lidí, kteří věří některım mıtům o Romech.

Podle manažera kampaně HateFree Culture Lukáše Houdka vızkum ukázal, že diskriminace Romů přetrvává. "Vızkum není jen o tom, že lidé sami deklarují, jakı mají k někomu vztah, což může někdy se tam projektovat to, jak člověk chce vypadat. Tady jsme skutečně testovali předsudky v praxi," uvedl. Zároveň ale konstatoval, že proti dřívějšku došlo k pozitivnímu posunu.

HateFree Culture je kampaň, kterou realizuje Agentura pro sociální začleňování. Letošní průzkum byl proveden mezi 2. až 14. červencem pomocí on-line dotazování.