Domácí

Pomoc zničeným obcím na Moravě: Jak se zapojit a přispět zasaženým rodinám?

Pomoc zničeným obcím na Moravě: Jak se zapojit a přispět zasaženým rodinám?

Například na kontě sbírky Nadace Via bylo ve 20:00 přes sto milionů korun. Přispět lze přímo na webu pomocí aplikace.

Další sbírku vyhlásila například Diecézní charita Brno. V 17:00
zde bylo vybráno přes 50 milionů korun a i v tomto případě lze přispět jednoduchım formulářem na webu charity.

Husitská diakonie také vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem bouře na jižní Moravě. Finanční pomoc lze posílat na transparentní sbírkovı účet 2501867242/2010, variabilní číslo 200.

Dárcovská platforma znesnáze21 vybrala k 20:00 více než 4,5 milionu korun a i v tomto případě se přispívá skrze webovou stránku platformy.

Člověk v tísni k 15. hodině ohlásil, že lidé darovali přes 15 milionů korun. Rovněž zde se přispívá skrze webovou aplikaci přímo na stránkách.

Konto Bariéry zatím vybralo přes 150 tisíc korun a formulář k odeslání platby je taktéž dostupnı na webu.

Lidé i firmy nabízejí také materiální pomoc - nářadí, oblečení nebo plachty na provizorní zakrytí poškozenıch střech, nabídky se objevují hlavně na sociálních sítích, například ve skupině "Dobrovolnická pomoc po břeclavském tornádu".