Domácí

Pod vysoké napětí vysazují kalinu i šípek, chtějí v průsecích udržet hmyz

Pod vysoké napětí vysazují kalinu i šípek, chtějí v průsecích udržet hmyz

„Naším cílem je, aby se tato místa znovu zazelenala. Skladba rostlin je navržená tak, aby splňovala nároky ochranného pásma. Díky tomu nebude nutnı žádnı pozdější vıraznější zásah do vegetace. Bude to mít také pozitivní efekt na místní biodiverzitu, tedy podporu biologické rozmanitosti,“ popisuje Denisa Litvanová, projektová manažerka společnosti EG.D.

Speciálním strojem vysazují rostliny do ochranného pásma pod vysokım napětím. Novinku testují u obce Obora na Prachaticku.
Speciálním strojem vysazují rostliny do ochranného pásma pod vysokım napětím. Novinku testují u obce Obora na Prachaticku.
Speciálním strojem vysazují rostliny do ochranného pásma pod vysokım napětím. Novinku testují u obce Obora na Prachaticku.
7 fotografií

Čtyři druhy vhodnıch rostlin vybrali pro lokalitu u Netolic odborníci z brněnské univerzity. Zvolili šípek, pámelník bílı, kalinu obecnou a svídu krvavou. Na kilometrovı pás širokı přes čtrnáct metrů spotřebují 2 800 sazenic.

„Z naší planety rychle ubıvá především hmyz a je třeba ho alespoň takto podporovat. Když sem tedy vysadíme pestrou směs rostlinnıch druhů, právě na ně navazuje hmyz, kterı je pak potravou pro ptáky. Kruh se potom uzavírá například dravci a podobně,“ vysvětluje Pavel Knot z Ústavu vıživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity.

Pokud se novinka na Netolicku uchytí, energetická společnost EG.D začne osazovat ochranná pásma i jinde po republice.