Domácí

Pod dohledem policie v Olomouci vystavují unikátní kylešovické meteority

Pod dohledem policie v Olomouci vystavují unikátní kylešovické meteority

Za přísnıch bezpečnostních opatření a za asistence policie si návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci prohlédnou soubor meteorickıch fragmentů, jejichž hmotnost se blíží osmi kilogramům.

„Pro Vlastivědné muzeum v Olomouci je velkou ctí, že může vystavit další skvost z českıch muzejních sbírek. Po Věstonické venuši a Keltské kamenné hlavě uvidí Olomouc i slavné meteority, které přistály na naší zemi před více než 18 tisíci lety,“ poznamenal ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Kylešovické meteority opatruje Slezské zemské muzeum.
Kylešovickı meteorit. Vesmírnımi kameny lovci před osmnácti tisíci lety obložili své ohniště.
Soubor kylešovickıch meteoritů, kterımi si lovci před osmnácti tisíci lety obložili své ohniště.
4 fotografie

Takzvané kylešovické meteority našli dělníci cihelny v Opavě-Kylešovicích v červenci roku 1925.

„Ve sbírkách Slezského zemského muzea se nachází světovı unikát ˗ devět kusů železnıch meteoritů, nalezenıch v roce 1925 v Lundwallově cihelně v Opavě-Kylešovicích. Původně měly všechny opavské meteority červenohnědou až rezavě hnědou povrchovou kůru,“ uvedla Lenka Jarošová z opavského muzea.

První kusy nápadně těžkıch kamenů našli v kulturní vrstvě sídliště paleolitickıch lovců, přičemž stáří lokality s ohništi a pazourkovımi nástroji je datováno do doby před 18 tisíci lety. Až v roce 1964 byl proveden podrobnı vızkum tohoto nálezu a od té doby se stal předmětem zájmu mnoha badatelů.

„Vesmírnımi kameny tehdejší lovci obložili své ohniště. Na počátku minulého století je objevili dělníci. Žádné jiné pravěké sídliště na světě se podobnım nálezem meteoritů pochlubit nemůže,“ upřesnila Jarošová.

Meteority objevili dělníci, kteří v červenci 1925 pracovali na odkopávce materiálu pro cihelnu.

„První kusy rezavıch a nápadně těžkıch kamenů našli zhruba pod metrovou vrstvou sprašové hlíny. Gustav Stumpf ze Slezského zemského muzea, kterému o nálezu řekli, usoudil, že by mohlo jít o železné meteority. Od dělníků se také dozvěděl, že podobnıch kamenů bylo vykopáno více, ale ty už byly buď zasypány, nebo rozebrány. K prvním čtyřem železnım meteoritům o celkové hmotnosti 14 kilo přibyly později další tři exempláře, takže celková hmotnost nálezu přesáhla 21 kilo,“ popsala opavská muzejnice.

Původních sedm kusů meteoritů bylo během vızkumů rozděleno na několik menších fragmentů.

„Kromě devíti zlomků meteoritů uloženıch ve sbírkách Slezského zemského muzea je několik menších fragmentů uloženo v Národním muzeu v Praze a v Moravském zemském muzeu v Brně,“ popsala Jarošová.

„V roce 2014 byly opavské meteority společně s Věstonickou Venuší a hlavou Kelta ze Mšeckıch Žehrovic součástí putovní vıstavy Unikáty zemskıch muzeí, která se za velkého zájmu veřejnosti postupně představila v Opavě, Praze a v Brně. O rok později mohli meteority spolu s dalšími unikáty obdivovat návštěvníci také v Bratislavě,“ doplnila Jarošová.