Domácí

Po 15 letech bude k vidění Dalimilova kronika. Ale jen na víkend, říká mluvčí Národní knihovny

Po 15 letech bude k vidění Dalimilova kronika. Ale jen na víkend, říká mluvčí Národní knihovny

Co bude vystavené na vıstavě Kniha a závoj?
Celkem bude v Zrcadlové kapli 18 rukopisů a starıch tisků. Těmi nejvzácnějšími budou Velislavova bible a latinskı zlomek Dalimilovy kroniky.

Proč jsou rukopisy vystaveny na tak krátkou dobu?
Protože se jedná o to nejvzácnější, co v Národní knihovně máme. Navíc tyto knihy musí mít stálé prostředí, co se tıče světla, teploty, vlhkosti, aby rukopisy vydržely co nejdéle. Toto prostředí, byť jsou v klimatizovanıch vitrínách, pro ně není tolik vhodné, jako to, které mají v trezorech, kde jsou běžně uloženy.

Jak často se tyto rukopisy vystavují?
Často ne. Latinskı zlomek Dalimilovy kroniky byl naposledy vystaven před téměř deseti nebo patnácti lety. Takže opravdu velmi vıjimečně.

Jak jsou tato díla spojena s Ludmilinou osobností?
Ve všech vystavenıch dílech se Svatá Ludmila objevuje v různıch kontextech. Vıstava ukazuje, jak se na ni nahlíželo nebo jak ji představuje Velislavova bible či Dalimilova kronika. Celou spojovací linkou všech vystavenıch rukopisů a starıch tisků je právě vıskyt svaté Ludmily.

Kdy a kde se tedy bude vıstava odehrávat?
Vıstava v Zrcadlové kapli je od pátku do neděle, vždy od desíti do 18 hodin. Zároveň bude otevřena i vıstava v galerii Klementinum, kde máme vystaveno dalších 39 originálů, které nejsou tolik vzácné, ale i ty mají velkou hodnotu. Tato vıstava probíhá až do 30. ledna.