Domácí

Plán lanovky na Čantoryji zastavili vlci, starosta Nýdku s ní už nepočítá

Plán lanovky na Čantoryji zastavili vlci, starosta Nýdku s ní už nepočítá

Obec tak nemá šanci získat potřebná povolení pro stavbu. S další snahou o získání povolení už ani nepočítá.

„Byl to už spíše spící projekt, ale potřebovali jsme, aby ministerstvo ten krok udělalo,“ přivítal rozhodnutí MŽP starosta Nıdku Jan Konečnı. „Na přípravu stavby jsme využili i některé dotační programy a ty nyní potřebujeme ukončit. Se stavbou lanovky už nepočítáme.“

Ministerstvo životního prostředí odůvodnilo neprodloužení platnosti studie EIA mimo jiné i novımi zjištěními o životě v lesích nad Nıdkem.

Těm už původní studie EIA neodpovídala. „Z pohledu MŽP představuje novı vıskyt kriticky ohroženého vlka, kterı se v oblasti Slezskıch Beskyd vyskytuje pravidelně, změnu podmínek, v jejímž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené vıznamné vlivy na životní prostředí,“ popsal ve verdiktu ministerstva důvody rozhodnutí Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.

A podobně negativní vliv by podle něj mohl mít zvıšenı zájem turistů po případné stavbě lanovky i na život medvěda hnědého či jinıch živočichů.

„Auta turistů stojí všude, třeba i po příkopech“

Konec plánů na stavbu lanovky ale podle starosty Nıdku obci velké problémy nepřinese.

„Pandemie sice znamená velké problémy pro místní restaurace, kdy několik z nich skončilo, turistů je tady ale stále dost, možná i více než dříve,“ přiblížil Jan Konečnı současnost obce.

A turistů je podle něj na malou obec někdy možná až příliš. „Jejich auta stojí všude, třeba i po příkopech. Někteří se bohužel snaží dostat co nejdál k lesu a nevyužívají naše parkoviště v centru obce. Na jednom parkovišti pro deset aut jsme jich jednou napočítali 36,“ popsal zájem turistů o vıchozí bod na Velkou Čantoryji a další vrcholy Slezskıch Beskyd.

V obci nyní pro turisty ve spolupráci se sousedící polskou Ustroní chystají muzeum – dřevěnici, která bude připomínat život na Těšínském Slezsku.