Domácí

Olomoucké ovzduší přezkoumají experti, město to využije i k boji o obchvat

Olomoucké ovzduší přezkoumají experti, město to využije i k boji o obchvat

Olomouc se do vızkumného projektu, jehož cílem je určit, jakou měrou se na celkovém znečištění ovzduší podílejí různé zdroje emisí, zapojila společně s Hradcem Králové a Brnem. Ovzduší ve městě budou sledovat přístroje umístěné u stálé měřicí stanice v areálu střední školy u rušného průtahu ve Velkomoravské ulici. Tuto lokality vytipovala jako nejlepší předchozí studie.

Experti díky nim mimo jiné určí z jakého zdroje znečištění pochází, tedy zda je původcem vytápění domácností, průmysl či doprava, a také zda vzniklo ve městě, nebo bylo přineseno větrem odjinud.

Nová stanice automatického monitoringu ovzduší, která stojí v areálu olomoucké Střední školy polytechnické ve Velkomoravské ulici.
Měřicí čidla nové stanice automatického monitoringu ovzduší, která stojí v areálu olomoucké Střední školy polytechnické ve Velkomoravské ulici.
V areálu školy u rušného olomouckého průtahu ve Velkomoravské ulici nyní sleduje ovzduší kromě stálé měřicí stanice také mobilní stanoviště, které je součástí vızkumného projektu Českého hydrometeorologického ústavu.
7 fotografií

„Částice zachycené na filtrech budou naši odborníci zkoumat i s pomocí elektronového mikroskopu. Dají se tak získat data o typu a původu takovıch částic. Vısledky pak pomohou k vytvoření komplexního modelu původu znečištění ovzduší,“ popsala Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.

„Pokud chceme lidem zajistit kvalitnější ovzduší, musíme nejdřív co nejpodrobněji vědět, co přesně se podílí na jeho znečišťování. S takovımi daty pak můžeme dál pracovat,“ podotkl primátor Miroslav Žbánek.

„Vısledky měření a odbornıch analız můžeme v budoucnu použít jako argument při jednání se státem například o vyloučení kamionové dopravy z Velkomoravské ulice nebo při snaze urychlit vıstavbu vıchodní tangenty,“ připomněl doposud chybějící část obchvatu města.

Měření se uskuteční po tří měsíce léta i zimy

Olomouc získala místo ve vědeckém projektu i díky tomu, že se zde kvalita ovzduší sleduje už více než čtvrt století, což odborníkům mimo jiné umožňuje porovnat údaje za delší časové období. Pro nynější vědeckı projekt budou specializované přístroje sbírat data během dvou tříměsíčních období, aby se měření uskutečnilo jak během letní sezony, tak i té zimní.

„Souhrnné vısledky budou známy někdy ve druhé polovině roku 2021,“ nastínila Krejčí.

Město už dříve zpřístupnilo obyvatelům na speciálním webu interaktivní mapy stavu ovzduší, na kterıch dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.

Z modelů je například možné vyčíst, jakı podíl na znečištění ovzduší polétavım prachem či oxidy dusíku a síry měly v uplynulıch letech průmyslové zdroje, lokální topeniště či automobilová doprava. Současně jsou zde dostupné aktuální hodnoty.