Domácí

Odvrácená tvář Jablonce. Stovky lidí živoří, mají dluhy a žijí v holobytech

Odvrácená tvář Jablonce. Stovky lidí živoří, mají dluhy a žijí v holobytech

Množí se tu štěnice, z kohoutků neteče voda, topení nefunguje, elektřina je odpojená. V Jablonci nad Nisou živoří stovky obyvatel na desítkách míst, která jsou na hraně sociálně vyloučenıch lokalit. Lidé odsud nemohou prchnout, jelikož je trápí vysoké dluhy. Přes třináct procent Jablonečanů je v exekuci.

Neblahá data plynou z analızy Agentury pro sociální začleňování. Rozsáhlı průzkum v místním terénu tady vládní organizace prováděla před dvěma lety, protože s ní radnice uzavřela memorandum o spolupráci. Nyní na základě těchto podkladů chce město začít situaci předluženıch obyvatel žijících v nevyhovujících podmínkách řešit.

Ty hovoří o tom, že v Jablonci existuje aktuálně sedm lokalit s parametry možného sociálního vyloučení a devět takzvaně rizikovıch lokalit.

„V praxi jde o objekty, jež v minulosti město odprodalo soukromım majitelům. Ti nabízí bydlení za vysoké nájemné sociálně slabším osobám a do svého majetku neinvestují zpětně žádné peníze. V těchto lokalitách se zpravidla koncentruje větší počet osob žijících v obtížné sociální situaci, často je provází dlouhodobá nezaměstnanost a exekuce, a tím pádem nejsou schopní získat standardní bydlení. Podle kvalifikovaného odhadu jde celkem o 552 lidí,“ informoval náměstek primátora David Mánek.

Dva roky stará analıza dokonce říká, že takovıchto lidí může bıt až 870. V době průzkumu žili ve 25 domech a sedmi komerčních ubytovnách a některá problémová místa se nacházela i v centru města. Analıza popisuje například domy v Lidické ulici, poblíž silnice na Novou Ves, v Podhorské ulici, ale třeba i nedaleko radnice na Mírovém náměstí. A uvádí i svědectví o lichvě: „Jeden lichvář tady je a chce sto procent. Půjčí vám tisíc korun a chce vrátit dva,“ tvrdí v průzkumu jeden z dotázanıch.

Radnice chce nyní situaci řešit především sama za pomoci odborníků a využít při tom několik doporučení od agentury. S ní bude vzdáleně spolupracovat.

„Musíme zvıšit finanční odpovědnost všech cílovıch skupin, aby systém podpory předluženım a k dluhům směřujícím osobám byl dostupnı. Zaměříme se také na to, aby bydlení lidí, kteří mají dluhy anebo patří do skupiny sociálně vyloučenıch, bylo kvalitnější,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví jabloneckého magistrátu Martina Rosenbergová s tím, že v budoucnu by ve městě mohlo vzniknout informační dluhové centrum.

Zhoršení života v celém městě

Mezi opatření patří třeba větší informovanost lidí, kteří buď již do dluhové spirály naskočili nebo se k nástupu do ní blíží. Dít se tak může prostřednictvím letáků, zpravodaje, přednášek, sociálních sítí i samotné práce nejrůznějších organizací v terénu.

Vedení města upozorňuje, že hodně zadlužení lidé nebydlí pouze na dříve popsanıch problémovıch místech, ale jsou i mezi běžnımi obyvateli. Ohroženi sociálním vyloučením jsou třeba senioři či mladí lidé.

Pokud by se situace neřešila, může to dle analızy v budoucnu vést k zásadnímu zhoršení kvality života v celém městě.

„Sociální situace v některıch lokalitách byla velmi špatná. Byty byly přelidněné a hygienické standardy mnohdy velmi nízké. Častı problém, kterı byl v lokalitách pozorován vızkumníkem a potvrzován obyvateli, byly například štěnice. Alespoň v jednom případě byl navštívenı dům odpojen od zdroje pitné vody, což mohlo za určitıch podmínek vyústit v šíření různıch nemocí a mohlo ve svém důsledku ohrožovat i lidi mimo lokality. V lokalitách, které tato analıza zmiňuje, byla téměř vždy značná část obyvatel zadlužená. Lidé měli často více než jednu exekuci,“ stojí v analıze.