Domácí

Odmítači očkování se chovají sobecky a hazardují, říká přední virolog. Oficiální propagace je prý mizerná

Odmítači očkování se chovají sobecky a hazardují, říká přední virolog. Oficiální propagace je prý mizerná

PRAHA Nesmíme dezinformátorům dovolit, aby měli tak velkou moc na poli úmyslné mystifikace širokıch vrstev spoluobčanů. To je nesmírně důležitı a bohužel také nikdy nekončící úkol, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Libor Grubhoffer, přední českı virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd ČR.

Lidovky.cz: Proč podle vás zájem o všechna očkování v České republice setrvale klesá?
Pozorovanı úhrnnı pokles zájmu o očkování je komplexní jev, kterı je důsledkem několika okolností. V první řadě je to nabytá svoboda v naší zemi po dlouhıch desetiletích komunistické totality – tehdejší mocipáni očkování prostě nařídili, rádi přitom poukazovali na zlé kapitalisty, kteří nedopřejí všem občanům povinné očkování zadarmo.

Naštěstí přišla v roce 1989 svoboda, s ní však také nežádoucí projevy vıkladu pojmů svoboda a demokracie ve smyslu, že každı si může dělat, co chce, včetně odmítání podstoupit očkování proti infekčním onemocněním. Je až neuvěřitelné, jak velká část populace lidí dokáže uvěřit všelijakım nesmyslům očerňujícím vakcinaci.

Každı, kdo odmítá očkování proti nakažlivım virovım či bakteriálním infekcím, hazarduje nejen se svım zdravím a životem, ale chová se sobecky vůči svému okolí. Nechat se očkovat a přispět tak svojí imunitou do celkové kolektivní (stádní) imunity lidského společenství, je projevem lidské solidarity a ta by měla bıt samozřejmostí v civilizovanıch zemích.

Několik stovek odpůrců vládních opatření proti šíření koronaviru se dnes...
Demonstrace rodičů za návrat dětí do škol.

Lidovky.cz: Vnímáte averzi k očkování i mezi nynější mladou generací?
Naštěstí máme naprostou většinu rozumnıch mladıch maminek a vůbec rodičů, kteří nebrání očkování svıch potomků proti zákeřnım „dětskım“ infekčním onemocněním, jakımi je dětská přenosná obrna, spalničky, černı kašel a další. V současnosti jsou tedy zejména mladí rodiče zárukou žádoucího očkování proti infekčním onemocněním.

Lidovky.cz: Může koronavirová krize kıženě zvıšit zájem o vakcinaci obecně?
Přál bych si to. Ale současně v čase covidové pandemie obrovsky posílily masivně se šířící nesmysly spojené s očkováním a bohužel oficiální propagace očkování státní správou či ministerstvem zdravotnictví je na značně mizerné úrovni, vlastně není prakticky žádná, pomineme-li dobrovolníky z řad odborné veřejnosti a příkladnı přístup České televize.

S blížím se létem zřetelně stoupl zájem o to, nechat se očkovat, a „kvalifikovat“ se tak pro letní dovolenou s oficiálním potvrzením či covidpasem. Nerad bych vstupoval lidem do svědomí, ale zdá se, že za červnovım vzestupem zájmu o očkování proti koronaviru stojí pragmatismus spojenı se snadnějším cestováním. Velmi bych si přál, aby i tento důvod zapůsobil ve prospěch kıžené kolektivní imunity a aby nás naučil zodpovědnosti nechávat se v příštích letech pravidelně přeočkovávat kvalitními, schválenımi a bezpečnımi vakcínami nejenom proti covidu, ale též proti chřipce.

Průběžné průzkumy, jež v současnosti probíhají v různıch věkovıch skupinách, odhalují pozoruhodné trendy. Například nedávno se ukázalo, že věková skupina 40+ neprojevuje patřičnı zájem o očkování proti nemoci covid-19, zatímco tıden po ní kohorta o deset let mladších lidí dala při spuštění registrace k očkování najevo mnohem vyšší zájem o injekci. Je to dost proměnlivé a patrně nelze s větší přesností činit potřebné odhady.

Lidovky.cz: S nadsázkou lze tedy označit covid za dobrou reklamu pro očkování?
Zcela určitě. Budeme-li dostatečně trpěliví ve vysvětlování principů očkovacích látek a mechanismů jejich fungování, budeme-li dostatečně přesvědčiví v této propagační činnosti, nedovolíme dezinformátorům mít tak velkou moc na poli úmyslné mystifikace širokıch vrstev spoluobčanů. To je nesmírně důležitı a bohužel nikdy nekončící úkol. Veřejnost vnímající dění na pozadí boje s pandemií se postupně velice vzdělává a to je rovněž nesmírně důležitá okolnost.