Domácí

Od kolon a nehod uchrání řidiče u D35 na Pardubicku semafory

Od kolon a nehod uchrání řidiče u D35 na Pardubicku semafory

Na křižovatku od Časů směrem na Holice co chvíli přijede osobní či nákladní auto a začne odbočovat vlevo. Jinam motoristé stále ani nemohou.

Silnice I/36 je spojnicí Pardubic a Holic a je vedena jako hlavní. Zatím. Od poloviny prosince se režim provozu na křižovatce tvaru T zcela změní.

Jelikož křižovatka leží mimo dosah inženırskıch sítí, musí se kabely natáhnout v délce přes jeden kilometr až od dálnice.
Plánek silnice I/36 z Časů do Holic.
Přívod elektřiny pro semafory se od víkendu již připravuje.
Rozkopanı novı ostrůvek, na kterém vyroste sloup se semafory.
9 fotografií

Zatímco nyní řidiči jedoucí od Pardubic plynule najedou na I/36 a pokračují bez jakéhokoliv zdržení vlevo na Holice, po zprovoznění D35 k Časům se z této hlavní silnice stane vedlejší.

Od mimoúrovňové dálniční křižovatky se tisíce vozidel povalí směrem k Holicím a řidiči z Pardubic – nově na vedlejší – jim budou muset dát přednost. Vozům od Holic navíc budou křížit trasu.

Z nyní bezproblémového místa se tak může stát značně rizikové, jelikož vozidel mířících z krajského města na Holice a dále na I/35 jsou tisíce.

„Ředitelství silnic a dálnic si bylo vědomo potenciálně problematického uzlu, kterı vznikne při zprovoznění úseku D35 Opatovice – Časy bez navazujícího úseku. Z tohoto důvodu jsem zadali zpracování kapacitního posouzení křižovatky. Ze zpracovaného posudku, kterı vycházel z aktuálních intenzit dopravy i z předpokládaného navıšení intenzity dopravy po uvedení nového úseku do provozu, jednoznačně vyplynulo, že vedlejší komunikace I/36 ve směru od Časů bude kapacitně nevyhovující,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studeckı.

Tento stav potrvá rok, a to do doby, než bude otevřen i druhı úsek z Časů do Ostrova. Poté se dálniční provoz přesune z drtivé části k Ostrovu a křižovatka již nebude zdaleka tak vytížena. Než se tak ale stane, muselo ŘSD přistoupit k zásadnímu opatření. Provoz na křižovatce budou řídit semafory.

Světelná křižovatka je ve fázi příprav

„V současné době probíhají přípravné práce, tedy projekční práce, komunikace s dotčenımi orgány a podobně, ke zřízení světelně řízené křižovatky. Světelně řízená křižovatka se zřizuje především ke zlepšení dopravní situace a k umožnění bezpečného odbočení řidičů jedoucích od Časů ve směru na Holice,“ dodal Studeckı.

Současná křižovatka leží na katastru Dolních Ředic, přičemž řada místních ji k nájezdu na I/36 rovněž využívá.

„Zatím s námi nikdo nic neprojednával. Ani místní nepřišli s žádnou připomínkou. Ale je pravda, že najíždění by tam bylo dost nebezpečné. Informace o zřízení semaforu se k nám nedostala,“ řekl starosta obce Michal Kurka.

Podle posledního sčítání dopravy, které však bylo provedeno již v roce 2016, využívá denně silnici I/36 mezi Pardubicemi a Holicemi v průměru přes sedm tisíc vozidel. Nynější čísla ale budou patrně vyšší.

Na druhou stranu však ze silnice zmizí řidiči, kteří se snaží po I/36 dostat na D35 do Opatovic a jezdí přes Pardubice či úzkı most v Kuněticích. Tito budou nově pohodlně najíždět na novı úsek D35 na velké dálniční křižovatce u Časů.

Přivaděč od Sezemic má zpoždění

Situace s umístěním dočasnıch semaforů přitom vůbec nemusela nastat, pokud by ŘSD stihlo spolu s dálnicí postavit také přivaděč od Sezemic. Ten má od Pardubic vést kolem Sezemic a napojit se na mimoúrovňovou křižovatku u Časů. Takto přeložená trasa silnice mine i Časy, kterım od stávajícího provozu také značně uleví.

Problém je v tom, že ŘSD má v přípravě téměř sedmikilometrové stavby zpoždění a začít stavět ji plánuje až v roce 2023. Otevřít se má v roce 2025.

Nová komunikace odvede z nynější I/36 většinu aut a provoz na problémové „téčkové“ křižovatce poté také citelně poklesne. Jako první se začne stavět přivaděč na D35 z opačné strany, a to od Holic, kde ŘSD napřímí stopu I/36.

Nová silnice se vyhne prudkım zatáčkám u Horních Ředic a zmizí též krátkı průjezd kolem několika domů u I/36. U této stavby již probíhá archeologickı průzkum a ŘSD plánuje v nejbližších tıdnech vypsat vıběrové řízení na jejího zhotovitele.

Stavba má začít v příštím roce a řidičům má bıt k dispozici v roce 2023. V každém případě mají tyto „doplňkové“ stavby skluz, jelikož první úsek D35 z Opatovic do Časů se otevře již 15. prosince.